• Developmental Dynamics of Early Reading Skill, Literacy Interest and Reader Self-Concept Within the First Year of Formal Schooling 

   Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (Journal article; Peer reviewed, 2018-04)
   Previous studies have documented robust relationships between emergent literacy and later reading performance. A growing body of research has also reported associations between motivational factors and reading in early ...
  • Screening tests of reading: Time for a rethink? 

   Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith (Peer reviewed; Journal article, 2021-04)
   Som en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) i norsk utdanning har vi i dag forskjellige leseprøver med ulike formål og utforminger for bruk i det 13-årige skoleløpet. I denne artikkelen ...