Show simple item record

dc.contributor.authorSkjæveland, Atle
dc.date.accessioned2014-10-06T09:38:18Z
dc.date.available2014-10-06T09:38:18Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223135
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractHovedtemaet i denne oppgaven omhandler i hvilken grad elever som er opptatt av praktisk arbeid opplever seg ivaretatt ved de yrkesfaglige studieretningene? Jeg ønsket å belyse hvordan elever som er opptatt av praktisk arbeid opplever den yrkesfaglige opplæringen. Valg av tema skyldes blant annet det store politiske fokuset som har blitt rettet mot elever som avbryter den yrkesfaglige opplæringen. I oppgaven håper jeg å ha bidratt til at elevenes stemmer kan bli tatt med i den offentlige debatten, omkring den yrkesfaglige utdanningen. Temaet for oppgaven belyses ved empirisk materiale, som er hentet fra kvalitative intervjuer. Det er utført semistrukturerte kvalitative intervjuer med 7 elever, fra ulike yrkesfaglige studieretninger. I oppgaven brukt en fenomenologisk tilnærming. Det teoretiske grunnlaget består av tidligere forskning, Stortingsmeldinger og teorier som er valgt ut fra empiriske funn i oppgaven. Analysen viser sentrale opplevelser elevene har, knyttet til oppgavens tema. Elevenes opplevelser blir deretter analysert opp mot sentral forskning, Stortingsmeldinger og teorier. Funnene mine viser at elevene opplever et brudd mellom allmennfagene og yrkesfagene i skolen. Elevene er i stor grad fornøyde med skolens tilnærming til de praktiske fagene, men flere av elevene opplever misnøye knyttet til teorifagene. Elevene har forståelse av at mestring, motivasjon, læring og identitet som viktige begreper i deres skolehverdag. Informasjonen som blir belyst i oppgaven kan bidra til ny forståelse knyttet til hvordan vi best mulig kan ivaretar elever ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2014;
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectyrkesfaglig studieretningnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectpraktisk arbeidnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.titleI hvilken grad opplever elever som er opptatt av praktisk arbeid seg ivaretatt ved de yrkesfaglige studieretningene?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway