Show simple item record

dc.contributor.authorOhna, Stein Erik
dc.date.accessioned2014-12-08T12:30:38Z
dc.date.available2014-12-08T12:30:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationOhna, S.E. (2012) Alternativ opplæring med utvidet praksis : deltakelse, læring og måloppnåelse : Sluttrapport. Stavanger : Universitetet i Stavangernb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7644-523-7
dc.identifier.issn0806-7031
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226817
dc.description.abstractHer presenteres sluttrapporten fra det treårige prosjektet «Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse». Prosjektet er initiert av Opplæringsutvalget i Rogaland og har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom videregående skoler som gir tilbud om utvidet praksis, opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger. Rapporten består av 10 kapitler. I de tre første kapitlene redegjøres for bakgrunn og organisering av prosjektet samt tidligere forskning. Deretter følger fem empiriske kapitler som gir et sammendrag av delprosjektene. De to første empiriske kapitlene (kapittel 4 og 5) danner et bakteppe for de siste tre empiriske kapitlene (kapittel 5-7). I kapittel 4 og 5 redegjøres for henholdsvis opplæringstilbudet og elevene ved utvidet praksis, slik dette framsto ved innledningen til prosjektet høsten 2009. På grunnlag av resultatene fra de to innledende delprosjektene er de tre siste delprosjektene utformet. Her rettes oppmerksomheten mot elevenes skoleerfaringer (kapittel 6), bruk av opplæringskontrakter (kapittel 7) og elevers måloppnåelse (kapittel 8). I de to siste kapitlene (kapittel 9 og 10) samles prosjektets funn i en avsluttende drøfting. Delprosjekt 5 som analyserer registerdata (rapportens kapittel 8), er ikke ferdigstilt. Her gjenstår analyser av resultater oppnådd i skoleåret 2011/12.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter fra Universitetet i Stavanger;38
dc.subjectvideregående opplæringnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectutvidet praksisnb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.titleAlternativ opplæring med utvidet praksis : deltakelse, læring og måloppnåelse : sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record