Show simple item record

dc.contributor.authorBigseth Olsen, Christoffer
dc.date.accessioned2016-08-24T13:46:00Z
dc.date.available2016-08-24T13:46:00Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401517
dc.descriptionMaster's thesis in Early childhood educationnb_NO
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen er en kvalitativ studie, og omhandler nyutdannede førskolelæreres opplevelser av overgangen fra førskolelærerutdanningen til den pedagogiske lederrollen i barnehagen. Formålet med mastergradsavhandlingen har vært å få en økt kunnskap over hvordan nyutdannede førskolelærere opplever den første tiden som pedagogiske ledere i barnehagen. Ettersom nyutdannede førskolelærere forlater førskolelærerutdanningen og går inn i den pedagogiske lederrollen etter relativt kort tid, er mitt fokus hvordan førskolelærerutdanningen har forberedt dem til den pedagogiske lederrollen, samt hvordan barnehagen tar imot og integrerer dem i den første perioden i yrket. For å innhente kunnskapen har jeg intervjuet fire unge nyutdannede pedagogiske ledere. Jeg har valgt å intervjue de nyutdannede to ganger; ett førstegangsintervju ved oppstart i barnehagen, og ett andregangsintervju etter fire-fem måneder som pedagogiske ledere i barnehagen. Valget med å intervjue dem to ganger, var å sikre en mer nøyaktig beskrivelse av deres opplevelser av overgangen til den pedagogiske lederrollen. Med denne tilnærmingen ble problemstillingen for denne masteravhandlingen: Hvordan opplever nyutdannede førskolelærere overgangen fra førskolelærerutdanningen til den pedagogiske lederrollen i barnehagene? Gjennom intervju som innsamlingsmetode har de nyutdannede beskrevet deres opplevelser som pedagogiske ledere gjennom den første tiden i barnehagen. Studiens resultater og funn viser at de nyutdannede pedagogiske lederne som tilpasset seg barnehagens praksisorienterte kultur, opplevde mindre konflikter og har en mer positiv opplevelse av hverdagen i barnehagen. For de nyutdannede pedagogiske lederne som førte en mer teoretisk tilnærming i barnehagen, var opplevelsen av barnehagehverdagen preget av mer frustrasjon og skuffelse. Studien viser videre at de nyutdannede pedagogiske lederne har lite kommunikasjon med styrer, hvor veiledning og støtte internt i barnehagen er fraværende. Veiledning fra ekstern veileder gjennom kommunen blir sett på som en tidsmessig byrde, men de nyutdannede sier det er godt å få prate med en utenfra som kan støtte opp om deres utfordringer i barnehagen. De nyutdannede pedagogiske lederne gir også utrykk for at ledelsesteori fra førskolelærerutdanningen kunne inneholdt mer bredde. Dette for å stå bedre rustet overfor personalet som de skal lede på avdeling i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IBU/2016;
dc.subjectbarnehagevitenskapnb_NO
dc.subjectnyutdannetnb_NO
dc.subjectførskolelærernb_NO
dc.subjectsosiokulturelle perspektivernb_NO
dc.subjectprofesjonnb_NO
dc.subjectpedagogiske ledernb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectlæringskulturnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleProfesjonskunnskap i mangfoldige roller. En kvalitativ studie av førskolelæreres opplevelser av den første perioden som pedagogisk ledernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record