Show simple item record

dc.contributor.advisorJakobsen, Arne
dc.contributor.authorBjørnø, Merete
dc.coverage.spatialMalawinb_NO
dc.date.accessioned2016-08-29T10:16:37Z
dc.date.available2016-08-29T10:16:37Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402401
dc.descriptionMaster's thesis in Didactics of mathematics for primary schoolnb_NO
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt matematikkundervisning med fokus på brøk i malawisk skolekontekst og baserer seg på følgende forskningsspørsmål: 1. Hva er styrende for en malawisk lærers valg av hvordan det undervises i brøk? 2. Hvilke undervisningsmetoder brukes i undervisning av brøk i en Malawisk skolekontekst? 3. Hvilke representasjoner av brøk bruker en lærer i Malawi i undervisningen av emnet? For å danne et grunnlag for drøfting av funn i de innsamlede dataene presenteres det aktuell teori om undervisning i matematikk, brøkundervisning, den malawiske skolekonteksten og kulturelle og sosiale normer. Det ble valgt en kvalitativ tilnærming for datainnsamling for å besvare forskningsspørsmålene. De kvalitative metodene som ble benyttet var dokumentanalyse, observasjon og intervju. Selve datainnsamlingen foregikk i en middels stor by i Malawi. Informanten var en kvinnelig lærer som underviste i matematikk på 7. trinn. Studien fant mulige sammenhenger mellom undervisningspraksis og normer, samt en mulig forbindelse mellom undervisningspraksis og lærerens kunnskap, erfaring og tilgjengelige ressurser. Funnene stemmer delvis overens med tidligere studier, men inneholder også interessante avvik. Et funn som ikke stemmer overens med tidligere forskning på området er måten læreren benytter seg av læreverket på. Et annet funn omhandler delvis manglende samsvar mellom overordnede mål i både læreplan og lærerveiledningen i brøk for 7. trinn, og suksesskriteria gitt i de samme dokumentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectmatematikkdidaktikknb_NO
dc.subjectgrunnskolenb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleBrøkundervisning i en Malawisk kontekst. Hva er styrende for en malawisk lærers valg av hvordan det undervises i brøk?nb_NO
dc.title.alternativeTeaching fractions in a Malawian context. What is governing a Malawian teacher’s choices when it comes to teaching fractions?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge