Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarstad Page, Alexander David
dc.date.accessioned2016-09-06T07:50:25Z
dc.date.available2016-09-06T07:50:25Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404482
dc.descriptionMaster's thesis in Sports and physical educationnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Ballspill er det aktivitetsområde som okkuperer størst plass i kroppsøvingsundervisningen, samtidig er det også ballspillaktiviteter flest elever mistrives med i faget. Det kan tenkes at lærernes gjennomførte læreplan i ballspillaktiviteter og elever som mistrives med ballspill sin erfarte læreplan er vidt forskjellige. Formål: Med utgangspunkt i det forskningslitteraturen forteller om ballspillundervisningen i skolen, har det vært et ønske å belyse hvordan kroppsøvingslærere generelt reflekterer over sin egen undervisningspraksis i forbindelse med ballspillaktiviteter. Nærmere bestemt har det vært et mål å belyse hvordan informantene planlegger, gjennomfører og evaluerer egen ballspillundervisning. Gjennomgående var det også viktig å identifisere elevene som mistrives sin erfarte læreplan i forbindelse med ballspillundervisningen. Utvalg: Utvalget består av fire kroppsøvingslærere, og fire elever som mistrives med ballspillaktiviteter. Både lærer- og elevinformanter er rekruttert ved strategisk utvalg. Metode: Det har blitt anvendt kvalitative forskningsintervjuer og observasjoner for å samle inn datamaterialet. Intervjuene i studien har vært semistrukturerte. Resultat: Både planlegging og gjennomføring ser ut til å formes ut fra en tradisjonell tilnærming til ballspill. Det er vanskelig å si så mye om lærernes evaluering. Mangelen på konkrete læringsmål antyder at lærerne har et syn på faget mest som et rekreasjonsfag – ikke som et læringsfag. Elevenes erfarte læreplan er at de opplever manglende tilbakemeldinger, et prestasjonsorientert klima og lav kompetanse innenfor ballspillaktiviteter. Konklusjon: Lærerne benytter en teknisk tilnærming til ballspill med lite konkrete læringsmål. Elevene savner tilbakemeldinger og opplever et prestasjonsmiljø i undervisningen av ballspill.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectballspillnb_NO
dc.subjectmistrivselnb_NO
dc.subjectteaching games for understandingnb_NO
dc.subjecttradisjonell tilnærmingnb_NO
dc.subjectplanleggingnb_NO
dc.subjectgjennomføringnb_NO
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.subjectbiologisk ideologinb_NO
dc.subjectrekreasjonnb_NO
dc.subjectmovement culturenb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettnb_NO
dc.titleBallspillaktiviteter i ungdomsskolens kroppsøving: En taktisk- eller teknisk tilnærming? – En kvalitativ studie med fire lærere og fire elever.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [678]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge