• A 225 Orre gamle kirke : fargeundersøkelser av interiør 

      Ytterdal, Anne; Karstädt, Andrea; Kohlenbach, Dörthe; Moore, Hilde Smedstad (Oppdragsrapport;2012/31, Research report, 2012)
      I forbindelse med omfattende restaureringsarbeider i Orre gamle kirke ble Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum (AM), på oppdrag fra Helge Schjelderup AS sivilarkitekter MNAL, engasjert til å utføre fargeundersøkelser ...