• Arkeologisk sikringsundersøking av skada førreformatorisk hustuft 

      Bjørdal, Even (Oppdragsrapport;2019/17, Research report, 2019)
      Rapporten gjeld ei sikringsundersøking som Am, UiS utførte hausten 2019 etter tildeling av tilskot til dette frå RA gjennom «Post 70» - midlar på grunnlag av søknad frå Even Bjørdal ved Am, UiS. Sikringsundersøkinga var ...