Show simple item record

dc.contributor.authorSoltvedt, Eli-Christine
dc.contributor.authorJensen, Christin Eldegard
dc.coverage.spatialRogaland, Sola, Tjoranb_NO
dc.date.accessioned2017-01-03T07:34:15Z
dc.date.available2017-01-03T07:34:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426050
dc.descriptionOppdragsgiver: Bygg-Kon og Baker Hughes Norge ASnb_NO
dc.description.abstractDet er analysert pollen- og makrosubfossilprøver fra lengdesnitt med dokumenterte fossile åkerlag. I området var det mulig å se ardspor. I det minerogene laget med ardspor var det både pollen av korn (Cerealia) og ugras, samt forkullete korn som er datert til eldre bronsealder. Fra det nederste laget med høy konsentrasjon av humus er forkullet korn også datert til eldre bronsealder, men dette kornet var ca 200 år eldre. Det er registrert beite- og dyrkningsindikerende pollentyper i alle humuslag. Makroprøver er analysert fra graver som spenner fra tidsrommet romersk jernalder til vikingtid og det var høy tetthet av korn i røys 1 og røys 9. I prøvene fra røys 5 var det relativt stor tetthet av frø fra smalkjempe (Plantago lanceolata). I strukturer etter forhistoriske hus var det naken bygg (Hordeum vulgare var nudum) og emmer (Triticum diccocum) som er datert til senneolitikum og eldre bronealder. Hovedtyngden av hus som ble undersøkt var toskipete. Hus 2 var treskipet og fra førromersk jernalder. I prøvene fra dette huset ble det funnet naken bygg, emmer, havre (Avena) og knoller av knollhestehavre (Arrhenatherum elatius ssp bulbosus). Knollhestehavre har spiselig knoller og er ikke viltvoksende på Sørvestlandet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2011/24
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmakrofossilernb_NO
dc.subjectkornnb_NO
dc.subjectplanternb_NO
dc.subjectboplassernb_NO
dc.subjectpollenanalysernb_NO
dc.subjectjordbruknb_NO
dc.titleMakrosubfossil- og pollenanalyser fra forhistoriske åkerlag, hustomter og graver på Tjora : Tjora gnr. 10, bnr. 5, 17 og 19, Sola kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal