Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNielsen, Ingrid
dc.contributor.authorKolrud, Mia Torgersen
dc.date.accessioned2017-06-29T07:51:01Z
dc.date.available2017-06-29T07:51:01Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447302
dc.descriptionMaster's thesis in Nordic literacy studiesnb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan ungdommer leser skjønnlitteratur. Problemstillingen er som følger: Hva motiverer elever i VG1 studiespesialiserende utdanningsprogram for skjønnlitterær lesing, hva kjennetegner deres leseopplevelse, hvilke tema engasjerer de seg for, og hvilke arbeidsmåter kan vi tilrettelegge for, for å skape mest mulig engasjement hos elevene? Undersøkelsene i dette masterprosjektet tar utgangspunkt i en VG1-klasse på studiespesialiserende utdanningsprogram. Alle elevene i denne klassen har lest ei skjønnlitterær ungdomsbok, Skriv i sanden, skrevet av den færøyske forfatteren Marjun S. Kjelnæs. Boka kom ut i 2010, og den ble oversatt til norsk i 2014. Designet i undersøkelsen går ut på at elevene skulle skrive leselogger mens de leste, før vi hadde litterære samtaler om det de hadde lest. I leseloggene ble elevene oppfordret til å skrive i stikkordsform, og at tankene og refleksjonene deres var ærlige og spontane. De skulle skrive hvis det var noe spesielt i teksten de enten likte eller ikke likte, eller hvis det var noe som fanget oppmerksomheten deres. De litterære samtalene ble gjennomført i grupper på mellom 4 og 6 elever. Ei gruppe bestod av bare jenter, ei gruppe med bare gutter, mens de resterende gruppene bestod av begge kjønn. Jeg var også delaktig i samtalene, og visjonen var at vi skulle ha en ærlig og uformell samtale om det elevene hadde lest. Samtalene følger til en viss grad en intervjuguide, som bestod av spørsmål jeg hadde etter å ha lest leseloggene. Teoridelen i oppgaven tar opp motivasjon, kommunikasjon i klasserommet, arbeidsmåter, fri assosiasjon som tanketrening, og hvilken innvirkning det har at lærer velger fellestekster. Funnene i dette masterprosjektet forteller om hvordan tidligere arbeidsmåter med skjønnlitteratur preger ungdommene. De er preget av en fasit-kultur og trenger sterke oppfordringer til å svare autentisk. Samtidig viser undersøkelsen at gjenkjenning av tematikk er viktig for elevenes motivasjon. Elevene viser også at de håndterer kompliserte og ukjente tekster hvis det finnes tid og rom for forskjellige tolkningsmuligheter og at de opplever en myndiggjøring fra andre elever og lærer. Opptak viser seg å være essensielt i arbeidet med skjønnlitterær lesing med ungdommer. Masteroppgaven peker også på eventuelle dilemma jeg som norsklærer møter i arbeidet med ungdom og skjønnlitteratur, og jeg reflekterer over hvordan vi kan utvikle fagdidaktikken og arbeidet med ungdommer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;
dc.subjectlesevitenskapnb_NO
dc.subjectungdom og skjønnlitteraturnb_NO
dc.subjectungdommers lesingnb_NO
dc.subjectarbeidsmåternb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectleseropplevelsenb_NO
dc.subjecttematikk i skjønnlitteraturnb_NO
dc.title”... kjekt å kunne si hva en faktisk mener” (Britt). Ungdom og skjønnlitteratur: motivasjon, tema, leseropplevelse og arbeidsmåter.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel