Show simple item record

dc.contributor.advisorMüller-Eie, Daniela
dc.contributor.authorZogaj, Diamanta
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2017-09-21T08:53:53Z
dc.date.available2017-09-21T08:53:53Z
dc.date.issued2017-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455941
dc.descriptionMaster's thesis in Urban development and designnb_NO
dc.description.abstractEn av vår tids største utfordringer er menneskeskapte klimaendringer (Cicero, 2017). Klimagassutslippene i Trondheim har økt med 15 prosent i perioden 1991-2013 og betydelige tiltak må iverksettes for å stoppe denne veksten (ibid). I tråd med nasjonale føringer fra Nasjonal transportplan (NTP) og bymiljøavtalen samt overordnede utviklingstrekk som befolkningsvekst og klimaendringer, jobber kommunen med en ny «plan for sentrumsutvikling». Parkerings- og gatebruksregulering i form av fjerning av parkeringsplasser for bil på offentlige gategrunn til fordel for strategisk plassering i parkeringshus blir trukket frem som et effektivt virkemiddel for å bremse biltrafikken. På vegne av Trondheim kommune vil denne avhandlingen se nærmere på hvordan frigjort areal kan anvendes til andre formål med den hensikt å skape et bedre byliv i sentrum. Plan- og bygnings-, bymiljø-, og eiendoms- og byfornyelsesetatens (2017) handlingsprogram for økt byliv fremlegger syv faktorer som sammen kan fremme byliv i sentrum; byøkonomi, mobilitet, arkitektur, innovasjon, natur, kultur og folk. Disse faktorene benyttes ved vurdering av alternativ anvendelse av frigjort gateparkering, med den hensikt å fremme økt byliv i Midtbyen. Kongens gate og Dronningens gate blir brukt som case i oppgaven. I Kongens gate brukes området mellom Torvet og Apotekerveita i hovedsak til parkering av biler og stenges derfor helt for biltrafikk når gateparkeringene fjernes. Omdisponering av frigjort areal skal bidra til økt byliv ved å styrke Kongens gate som en samlingsplass for store anledninger og arrangementer, tilrettelegge for oppholdssoner og publikumsrettede tilbud langs solfylte vegger samt forbedre vilkårene til myke trafikanter, herunder barn og eldre, og syklister på bekostning av bilister. Stedsanalysen peker på bilens dominans og konsekvensene som følge av det som en hovedutfordring langs Dronningens gate. Fjerning av gateparkeringer skal bidra til økt byliv langs Dronningens gate ved å styrke forholdene for myke trafikanter samt redusere bilens dominans og likestille det med øvrige trafikantgrupper som fotgjengere og syklister. Gateparkering og kjørebanen langs Dronningens gate transformeres derfor etter «shared space»-prinsippet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.subjecturban designnb_NO
dc.subjectgateparkeringnb_NO
dc.titleMer rom for byliv - Fjerning av gateparkering i sentrumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [866]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal