Show simple item record

dc.contributor.authorRorheim, Kari Langeland
dc.date.accessioned2017-12-14T11:55:35Z
dc.date.available2017-12-14T11:55:35Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471782
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn:. Psykiske lidelser er forbundet med økt forekomst av blant annet hjerte- og kar sykdommer og overvekt (Brate Birkenæs, 2008). Mindre sunne livsstilsvalg som røyking og bruk av rusmidler er også overrepresentert i denne gruppen. Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har en høyere dødelighet av somatiske årsaker enn normalbefolkningen, og forventet levetid er redusert med 10-30 år sammenlignet med normalpopulasjon. (Brate Birkenæs, 2008). Problemstilling: Helsepersonell i psykisk helsevern skal ha et helhetlig og helsefremmende fokus i behandling av mennesker med psykiske lidelser. (Meld. St. 19 2014-2015). De skal ha kunnskap om hvordan de best kan bistå pasientene med å velge en helsefremmende vei. Det vil være aktuelt å se til pasientenes egne erfaringer for å innhente kunnskap om hvordan man best møter deres behov. Dette kan gjøres for eksempel ved å belyse pasientenes egne erfaringer med helsefremmende prosesser gjennom dybdeintervju etter utskriving fra døgninstitusjon. Studiens mål og forskningsspørmål: Målet med studien var å utforske hvordan det oppleves å ha fokus på helsefremmende livsstil når en er alvorlig psykisk syk, og hvordan en innleggelse på institusjon i psykisk helsevern kan bidra i forhold til å støtte en helsefremmende utvikling. Studiens forskningsspørsmål var: ”Hvordan erfarer pasienter med alvorlig psykisk lidelse at opphold på døgninstitusjon kan bidra til helsefremming?” Funn: Funnene består av et hovedtema, ”å balansere livet på en helsefremmende vei når en er alvorlig psykisk syk”, som deles videre inn i to tema og fire kategorier. Kategoriene ”balanse mellom aktivitet og kosthold”, ”motivasjon”, ”individuelle perspektiver vs gruppe” og ”betydningen av støtte i miljø” viser fokusområder for informantene under og etter oppholdet på døgninstitusjon. Et helsefremmende fokus viser seg viktig for mestring etter utskrivelse. Nøkkelord: Helsefremmende tiltak, alvorlig psykisk lidelse, pasienterfaringer, døgninstitusjon psykisk helsevernnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2017;
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjecthelsevitenskapnb_NO
dc.subjectpsykiske lidelsernb_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjecthelsefremmende tiltaknb_NO
dc.subjectpsykisk helsevernnb_NO
dc.titleÅ balansere livet på en helsefemmende vei når en er alvorlig psykisk syk - en kvalitativ studie av pasienterfaringer etter opphold i institusjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record