• Nødthorakotomi i traumemottak - forberedelser og assistanse 

      Østråt, Maren; Johannesdottir, Hlin (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-04)
      Bakgrunn: Det Nasjonale traumeregisteret i Norge registrerte 7944 traumer i 2017. Nødthorakotomi i traumemottak er et forsøk på livreddende behandling på utblødde pasienter som ikke har effekt av intravenøs væskeresuscitering. ...