• Kvinners opplevelse av medikamentell hjemmeabort 

   Næss, Eva (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-11)
   Sammendrag Bakgrunn: Temaet for studien er selvbestemt medikamentell hjemmeabort. Abort er et personlig valg og en rettighet alle kvinner har. Medikamentell hjemmeabort har gitt kortere ventetid og økt diskresjon. ...
  • Pårørende i akuttpsykiatrien. En kvalitativ studie om ivaretakelse, involvering og informasjon. 

   Bjørkmo, Irmelin Aadland (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05)
   SUMMARY Background: Next of kins have been little taken cared of and included in mental health services. In recent years, state guides put emphasis on next of kins getting more space in the health and care services. ...