• Hvordan videreutvikler anestesisykepleiere sin faglige kompetanse? 

   Liafjell, Katharina Cecilie; Kvia, Ragnhild Kirstina (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Bakgrunn: Anestesisykepleiernes hverdag er hektisk, med stadig mer komplekse arbeidsoppgaver og liten tid mellom operasjoner. De skal gi sykepleie på et avansert nivå, både i rutinepregede og komplekse situasjoner, hvor ...
  • Prehospital identifisering av hjerneslag: individ- eller systemavhengig? 

   Guterud, Mona (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Med hjerneslag som en av de viktigste årsakene til død, funksjonshemming og tidlig diagnostisering av hjerneslag som en nøkkelfaktor i hjerneslagbehandlingen, var behovet for å kartlegge variabler som kan påvirke ...