• Nødthorakotomi i traumemottak - forberedelser og assistanse 

   Østråt, Maren; Johannesdottir, Hlin (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-04)
   Bakgrunn: Det Nasjonale traumeregisteret i Norge registrerte 7944 traumer i 2017. Nødthorakotomi i traumemottak er et forsøk på livreddende behandling på utblødde pasienter som ikke har effekt av intravenøs væskeresuscitering. ...
  • Operasjonssykepleieres erfaringer med organuttak ved donorsykehus - en kvalitativ studie 

   Lauvsnes, Marita Bye; Aarsand, Silje Thuestad (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Bakgrunn: For at organdonasjon skal være mulig er man avhengig av et godt samarbeid mellom donorteamet og donorsykehuset. Her har operasjonssykepleierne en viktig rolle. Tidligere forskning viste at travelhet og få muligheter ...