• Det krever mer, enn å bare bli rusfri 

      Wehus, Marita Helen (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05)
      Hensikten med denne studien var å utvikle kunnskap om helsepersonellets erfaring av meningsfull hjelp som gis til gravide rusmiddelavhengige kvinner. Formålet med studiet var å finne ut hvilken hjelp helsepersonellet kunne ...