• Mestringsstrategier hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom 

      Engmann, Janne Thuve (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05)
      Bakgrunn: Ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom er pasientene i stor grad ansvarlige for å forvalte sin sykdom på daglig basis. God egenhåndtering kan fasiliteres gjennom økt kunnskap og praktisering av konstruktive og ...