• Personlighetsforstyrrelse, terapeutisk allianse og kjønnsperspektiv 

      Hafsø, Linda Tengs (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05)
      Sammendrag Bakgrunn: Som behandler i poliklinikk møter jeg pasienter med ulike symptomer som skal forstås, diagnostiseres og behandles. Det er flere behandlere som vegrer seg for å stå i behandling med pasienter som har ...