• Sårbehandling i kommunal sykepleieklinikk- fra pasientens perspektiv 

      Bügelmeyer, Rita (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Bakgrunn: Antall eldre i Norge vil øke betraktelig de neste tiårene. I samsvar med dette, inkludert flere livsstilssykdommer, øker sannsynligheten for kroniske lidelser, deriblant antall pasienter med kroniske sår. Pasienter ...