• Leders grep for å beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten 

      Løvik, Anne Marte (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05-31)
      Bakgrunn: Med en aldrende befolkning vil behovet for pleie og omsorg øke. Samtidig er det stor mangel på sykepleiere både i Norge og i verden ellers. Nåværende og framtidige pasienter har behov for at flere utdanner seg ...