• En såret sjel i et såret legeme 

      Strandnæs, Kathrine (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
      Bakgrunn: Selvskading er en utfordrende problematikk i behandling, og kan være en prediktor for senere suicid. Personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse bruker ofte selvskading som en måte å regulere ...