• Intensivsykepleierens kompetanse i hjertestanssituasjoner ved intensivavdelingen. En kvalitativ studie 

   Bruseland, Christina; Engmark, Solveig (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-05)
   Hvert år rammes flere tusen personer i Norge av hjertestans. I 2018 var 27% av pasientene som fikk hjertestans på sykehus, innlagt ved intensiv/overvåkingsavdeling. Intensivsykepleiere må ha kompetanse i avansert ...
  • Kvinners opplevelse av medikamentell hjemmeabort 

   Næss, Eva (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-11)
   Sammendrag Bakgrunn: Temaet for studien er selvbestemt medikamentell hjemmeabort. Abort er et personlig valg og en rettighet alle kvinner har. Medikamentell hjemmeabort har gitt kortere ventetid og økt diskresjon. ...
  • Mestringsstrategier hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom 

   Engmann, Janne Thuve (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Bakgrunn: Ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom er pasientene i stor grad ansvarlige for å forvalte sin sykdom på daglig basis. God egenhåndtering kan fasiliteres gjennom økt kunnskap og praktisering av konstruktive og ...
  • Operasjonssykepleieres erfaringer med organuttak ved donorsykehus - en kvalitativ studie 

   Lauvsnes, Marita Bye; Aarsand, Silje Thuestad (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Bakgrunn: For at organdonasjon skal være mulig er man avhengig av et godt samarbeid mellom donorteamet og donorsykehuset. Her har operasjonssykepleierne en viktig rolle. Tidligere forskning viste at travelhet og få muligheter ...