• Har kompetanse noen innvirkning på prehospital tidsbruk ved akutte hendelser? 

      Bakkerud, Morten Fredrik (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      SAMMENDRAG Bakgrunn Tid er hjerne (Lossius, 2012) er et begrep som stadig brukes hyppigere for å beskrive at akutt hjerneslag er en tidskritisks hendelse hvor det er avgjørende for pasienten å få rett behandling raskt. ...