• Sepsisbehandling og pasientsikkerhet i prehospital tjeneste 

      Woldmo, Rita Husebø (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-08)
      Innledning: Sepsis anslås til å være en av hovedårsakene til alvorlig sykdom og død i verden. Det er ingen som med sikkerhet som kan si hvor mange som dør av sepsis, men i Norge anslås det at hver tiende innleggelse i ...