• Prehospital identifisering av hjerneslag: individ- eller systemavhengig? 

      Guterud, Mona (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Med hjerneslag som en av de viktigste årsakene til død, funksjonshemming og tidlig diagnostisering av hjerneslag som en nøkkelfaktor i hjerneslagbehandlingen, var behovet for å kartlegge variabler som kan påvirke ...