• Brukerinvolvering, kvalitet og sikkerhet-en case-studie i en hjemmetjeneste 

      Kolstø, Espen (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-11)
      Helsemyndighetene forventer brukerinvolvering i helse- og omsorgstjenestene. Det forventes at tjenestene skal utvikles sammen med pasienten, brukere og deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag, ...