• Når foreldre ruser seg - tidlig intervensjon på helsestasjonen 

      Røsbak, Helene Dahlseng (Masteroppgave/UIS-HV/2019;, Master thesis, 2019-07-01)
      Sammendrag Temaet for denne oppgaven er tidlig intervensjon på helsestasjonen hos foreldre som misbruker rus. Målet var å kartlegge hvilken betydning rutiner og kompetanse på helsestasjonen har for å kunne oppdage ...