• Varme- og saltinduserte kvalitetsendringer i Atlantisk torsk (Gadus morhua) 

      Vaka, Mette Risa (Masteroppgave/UIS-TN-IKBM/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Baking av torsk i kokeskap er vanlig praksis både i matindustrien og på storkjøkken. Kokken velger passende program på grunnlag av erfaring, mens i matindustrien er holdbarhet ofte en viktig tilleggsfaktor. I sistnevnte ...