• Beamforming anvendt på tauet antenne 

   Hopland, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven har jeg skrevet om en ny generasjon tauet antenne med fokus på signalbehandlingen. Til å begynne med gjør jeg kort rede for signalbehandling i historisk sammenheng, og legger så fram problemstillingen. ...
  • Beregning av Homologigrupper og Eulertall 

   Torjussen, Bård Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   I matematikk er homologi en generell måte å assosiere en sekvens av algebraiske objekter, som abelske grupper eller moduler, med andre matematiske objekter som topologiske rom. Dette gir en måte å se forskjell på topologiske ...
  • Charged FENE-P non-newtonian fluid model 

   Orioma, Charles (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  • Competing risk analysis of Norwegian mortality 

   Nusr, Suhbeldin (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Survival data analysis is a set of statistical methodologies that is used to model time until a certain event occurs. Competing risks data arise frequently in survival data from medical research in situations when individuals ...
  • Den deriverte, tangenter og elevers forståelse av disse. 

   Abrahamsen, Solveig Mathilde Ingebretsen. (Master thesis, 2021)
   I dette forskningsarbeidet forsøker jeg å få et innblikk i elever med fagene S2 og R2 sin forståelse av den deriverte og tangenter. Hva slags begrepsforståelse har elevene? Er deres forståelse instrumentell og/eller ...
  • Describing mechanical degradation in polymer solution using the FENE-P bead-spring-chain non-Newtonian fluid model. 

   Subedi, Ramesh (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Polymer solutions are non-Newtonian fluids used in enhanced oil recovery due to their specific properties: Adding high-molecular-weight polymers to injected water significantly increases the apparent viscosity of the latter, ...
  • Differensielle former, kohomologi og topologisk feltteori 

   Larsen, Silje Kristin (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil du bli introdusert for geometriske objekter som eksisterer i høyere dimensjoner. Vi skal utvikle differensielle former som er et verktøy uavhenging av koordinater. Vi skal videre se på topologiske ...
  • Elementær grafteori: Stier og relaterte egenskaper 

   Rødne, Marlén Rørtveit (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg presentere generell grafteori, og hvordan en kan anvende dette i klasserommet. Til å begynne med presenterer jeg generell teori og definisjoner innen grafer, før jeg tar for meg to ulike eksempler ...
  • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

   Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
  • En lærers undervisningsarbeid knyttet til elevers arbeid med kontekstbaserte matematikkoppgaver gjennom dialogbasert undervisning på 6.trinn. 

   Skjørestad, Marita (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   Dialogbasert undervisning har fått en større plass i forskningen på matematikkundervisning de siste årene, noe som også har påvirket utformingen av den nye læreplanen som iverksettes høsten 2020. I dialogbasert undervisning ...
  • En sammenligning av prissvingninger mellom Brent råolje og drivstoffpriser i Stavanger - en algoritmisk modell for tanking 

   Nes, Ola (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen undersøker og sammenligner volatiliteten i drivstoffmarkedet i Stavanger og Brent råolje. Bensin- og dieselpriser er samlet inn fra bensinstasjoner i Stavanger i 2020 og 2021, og brukes til oppgavens ...
  • En statistisk analyse av strømprisen i NO2 

   Sigbjørnsen, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven ser på hva som påvirker strømprisen i prisområdet NO2 på strømbørsen Nord Pool. NO2 er prisområdet til Sørvest-Norge. Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av strøm avhenger av hvor ...
  • Error Correcting Codes and BCH codes 

   Kårstad, Jardar Olav Jøsendal. (Master thesis, 2021)
   One of the central topics in coding theory is the study of error detection and correction, where codes are used to ensure that the correct information can be extracted from a message or storage, even if an error occurs ...
  • Estimating and Forecasting of Dynamic linear Gaussian State Space Models for Commodity Futures 

   Holen, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   The Kalman filter is used to estimate the parameters and forecast the observations in a dynamic Nelson-Siegel model a linear Gaussian state space representation for futures contracts on the commodities oil, natural gas, ...
  • Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

   Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
  • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

   Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
   George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
  • Gravitasjons «slingshot» - når en rett bane ikke er det mest naturlige valg. 

   Sandtorv, Marius Hamre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har jeg vist at de empiriske resultatene til Johannes Kepler, beskrivende modeller av vårt solsystem basert på observasjoner gjort av Tycho Brahe, kan utledes fra Newtons bevegelsessetniger. Disse ...
  • Handling estimation error in Statistical Process Control with EWMA charts 

   Evangelou, Alexandra (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This master thesis studies the process control analysis using control charts. It starts with a detailed presentation of the basic types of control charts, with a special focus on the EWMA control chart. An excessive ...
  • Hvordan avsløre løgn med statistikk? 

   Kaltveit, Ine Sæbø (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive vanlige feilkilder/fallgruver i sannsynlighetsregning og statistikk. De ulike feilkildene er beskrevet både skriftlig og matematisk. Oppgaven inneholder forklaringer på hvordan ...
  • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

   Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...