• Elementær grafteori: Stier og relaterte egenskaper 

   Rødne, Marlén Rørtveit (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg presentere generell grafteori, og hvordan en kan anvende dette i klasserommet. Til å begynne med presenterer jeg generell teori og definisjoner innen grafer, før jeg tar for meg to ulike eksempler ...
  • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

   Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
  • En lærers undervisningsarbeid knyttet til elevers arbeid med kontekstbaserte matematikkoppgaver gjennom dialogbasert undervisning på 6.trinn. 

   Skjørestad, Marita (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   Dialogbasert undervisning har fått en større plass i forskningen på matematikkundervisning de siste årene, noe som også har påvirket utformingen av den nye læreplanen som iverksettes høsten 2020. I dialogbasert undervisning ...
  • En sammenligning av prissvingninger mellom Brent råolje og drivstoffpriser i Stavanger - en algoritmisk modell for tanking 

   Nes, Ola (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen undersøker og sammenligner volatiliteten i drivstoffmarkedet i Stavanger og Brent råolje. Bensin- og dieselpriser er samlet inn fra bensinstasjoner i Stavanger i 2020 og 2021, og brukes til oppgavens ...
  • En statistisk analyse av strømprisen i NO2 

   Sigbjørnsen, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven ser på hva som påvirker strømprisen i prisområdet NO2 på strømbørsen Nord Pool. NO2 er prisområdet til Sørvest-Norge. Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet av strøm avhenger av hvor ...
  • Error Correcting Codes and BCH codes 

   Kårstad, Jardar Olav Jøsendal. (Master thesis, 2021)
   One of the central topics in coding theory is the study of error detection and correction, where codes are used to ensure that the correct information can be extracted from a message or storage, even if an error occurs ...
  • Estimating and Forecasting of Dynamic linear Gaussian State Space Models for Commodity Futures 

   Holen, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
   The Kalman filter is used to estimate the parameters and forecast the observations in a dynamic Nelson-Siegel model a linear Gaussian state space representation for futures contracts on the commodities oil, natural gas, ...
  • Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

   Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
  • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

   Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
   George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
  • Gravitasjons «slingshot» - når en rett bane ikke er det mest naturlige valg. 

   Sandtorv, Marius Hamre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har jeg vist at de empiriske resultatene til Johannes Kepler, beskrivende modeller av vårt solsystem basert på observasjoner gjort av Tycho Brahe, kan utledes fra Newtons bevegelsessetniger. Disse ...
  • Handling estimation error in Statistical Process Control with EWMA charts 

   Evangelou, Alexandra (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This master thesis studies the process control analysis using control charts. It starts with a detailed presentation of the basic types of control charts, with a special focus on the EWMA control chart. An excessive ...
  • Hvordan avsløre løgn med statistikk? 

   Kaltveit, Ine Sæbø (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive vanlige feilkilder/fallgruver i sannsynlighetsregning og statistikk. De ulike feilkildene er beskrevet både skriftlig og matematisk. Oppgaven inneholder forklaringer på hvordan ...
  • Hvordan henger økningen av bensinprisen sammen med inflasjonen av den norske kronen? 

   Behrends, Swantje (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven er problemstillingen om bensinprisen øker sammen med inflasjonen til den norske kronen. Nå i dag er det mange som klager over at bensinprisene er så høye og at de har økt ekstremt. Da ble en nysgjerrig og ...
  • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

   Hadzic, Berina; Stensland, Åshild (Master thesis, 2022)
   Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
  • Inkludering av FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene Embracing the UN sustainability goals into the Chemistry educations 

   Hadzic Berina; Stensland Åshild (Master thesis, 2022)
   Tema for denne masteroppgaven er utdanning for bærekraftig utvikling, og problemstillingen som belyses er «Hvordan kan Universitetet i Stavanger inkludere FNs bærekraftsmål i kjemiutdanningene?» Bakgrunnen for denne ...
  • Introduction to graph theory: Classroom potential of core concepts 

   Finnestad, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   This thesis is an introduction to graph theory with its core concepts and formulas, including a look at the mostly untapped classroom potential of this field of mathematics. Included are in-depth explanations and proofs ...
  • Introduction to Supersymmetry 

   Åm, Onar (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis covers the mathematical foundations of supersymmetry, and looks at the simplest non-trivial example of supersymmetry in physics, the Wess-Zumino model. On the way we will also explicitly calculate the Poincar´e ...
  • Involutions of Quadrics 

   Kukalaj, Endrit (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-07-09)
   In the introductory chapter, we will explain briefly what all this work is about. First is worthy to mention that the most included area is algebraic geometry, which of course is a combination of algebra and linear algebra. ...
  • Konvergens av Fourier rekker i Hilbert rom - en introduksjon til sampling teori. 

   Løvoll, Anders Rikard. (Master thesis, 2021)
   Klassisk kalkulus som omhandler studie av kontinuerlig forandring kan spores helt tilbake til 1600 tallet. Derimot mangler klassisk kalkulus evnen til å tilstrekkelig transformere naturlige prosesser som lyd, radiobølger ...
  • Kortspillet SET og dets underliggende matematikk 

   Holm, Morten. (Bachelor thesis, 2021)
   SET er et høyt priset kortspill hvor hvert kort har objekter med forskjellig fyll, farge og fasong. Målet med spillet er å finne SET som består av tre kort hver som følger en bestemt regel for hvordan de kan slås sammen ...