Now showing items 41-60 of 599

  • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

   Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
  • The Role of Blockchain in Commodity Trading 

   Berge, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The commodity industry, the transaction lifecycle of commodities, its value chain and supply chain are complex systems with many parties involved. Ownership of cargoes are determined by who is holding the physical paper, ...
  • Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

   Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...
  • Does Ex-dividend Day Significantly Affect Norwegian Stock Performance? 

   Veggeberg, Heidi; Bø, Silje Vistnes (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the effect of ex-dividend day on Norwegian stock performance. Previous research of different theories and from different markets are obtained to clarify the topic and give us the tools to answer the ...
  • Innovation Management in a New and Digital Context 

   Engø, Astrid Olene; Ramsfjell, Cecilie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Students by the University of Stavanger have written this master’s thesis. Our specialization is in Business Administration with Business Innovation as our main field of research. The need for digital innovations and ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

   Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...
  • The Complexity of Human Dishonesty 

   Andreassen, Hanne; Hoti, Saranda (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The purpose of this master thesis is to extend the current knowledge on dishonesty by adding a new dimension of cheating on behalf of others - more precisely a charitable cause. Additionally, the aim is to analyse the ...
  • Terrorism and the Norwegian stock market 

   Pettersen, Eilin; Wist, Olav Bleivik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Terrorism has increased drastically and have almost become a part of our everyday life; how does this affect the Norwegian stock market? In 1970 there was 651 registered terrorism attacks worldwide, in 2016 this number had ...
  • Uønsket skatteplanlegging i flernasjonale digitale selskaper 

   Skretting, Hanne; Vikre, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan to av tiltakene i BEPS-rammeverket vil kunne påvirke skatteplikten til flernasjonale selskaper med digital virksomhet. OECDs BEPS-prosjekt er et omfattende internasjonalt ...
  • An empirical analysis of Chinese foreign direct investment trends and determinants 

   Lan, Hao (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   To increase our knowledge on determinants of FDI, we will examine potential determinants for Chinese FDI and their choice of continents allocation by testing them against three theories: Dunning’s OLI paradigm, the new ...
  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Climate Risk in Norwegian Aquaculture 

   Friestad, Malin; Gjessing, Martin Tiller (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Climate change poses significant challenges on a global scale, and financial impacts could be caused both directly through natural disaster and indirectly through a transition to a lower- carbon economy. Climate change and ...
  • Cryptic bubbles by behavioural biases? 

   Hare, Martin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The subject for this is elaborates around the new economic phenomenon of cryptocurrencies. The main objective will be to shed light on whether the market of cryptocurrencies is in fact an economic market bubble or not. The ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Konsekvenser som følge av erstatning av dagens grunnleggende regnskapsprinsipper med alminnelige prinsipper i ny regnskapslov for ikke-børsnoterte selskaper 

   Abagaeva, Yulia; Gorelochkina, Natalia (Master thesis, 2018-06-12)
   Denne masterutredningen tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10 som har formål å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EU-regelverk på området. Ny regnskapslov legger til rette ...
  • Terrorism and the Impact on the Economic Growth in France: A Synthetic Control Approach 

   Chauvin, Thomas; Engen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   This thesis maps out whether terrorism affects a country’s economy and explains which factors it affects in order to have an impact on the economic growth. We have chosen to look at the coordinated terror attacks in Paris, ...
  • Increasing Urban Density in the Northern Jæren Region 

   Riege, Ida Christine; Nordland, Karianne S. (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   The purpose of this thesis is to explore the possible opportunities the Northern Jæren region has for future developments with regards to residential housings, and the location of industries. The compact city concept has ...
  • Er det lønnsømt å investere i klimafond? 

   Olsen, Tore Huse; Bagstevold, Jonas (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   I dag hører og leser man ofte om den globale klimakrisen vi står overfor, og viktigheten av å være klimabevisst. Det er flere finansielle institusjoner som har etablert klima- og bærekraftige investeringer som enten skal ...