Now showing items 82-101 of 270

  • Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

   Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...
  • Gir økonomisk måtehold og opplæring i oppveksten mindre sannsynlighet for økonomiske utfordringer i voksen alder? 

   Håland, Kristin Lunde (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Forbrukslån er et aktuelt tema med høy mediedekning og aggressiv markedsføring (Regjeringen, 2017b). Etter mange år med vekst har regjeringen de siste årene iverksatt flere reguleringstiltak for å dempe veksten i usikret ...
  • Goodwill Impairment, Earnings Management, and Law System. The influence of earnings management and law system on goodwill impairment 

   Nguyen, Thuy; Verdes, Daniela (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This study is conducted in order to investigate the impact that the quality of a national legal system has on accounting/business decisions and to better understand the management’s opportunistic behaviors. The research ...
  • Grunnrenteskatt på havbruk 

   Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...
  • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

   Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
   In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
  • Har innføringen av fedrekvoten ført til at fedre gjør mer husarbeid? 

   Sirhaug, Synnøve; Olsen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Da likestilling fremdeles er et aktuelt og svært engasjerende tema, samt at forslag til endringer i den nåværende permisjonsfordelingen nylig har vært på dagsordenen, fant vi det interessant å ta en nærmere kikk på nettopp ...
  • Har nedleggelsen av Bartec Technor avdeling Sauda vært lønnsom? 

   Mørk, Jan Arild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven har som hensikt å belyse nedleggelsen ved Bartec Technor sin fabrikk i Sauda, og vurdere lønnsomheten rundt de strategiske valgene som ble tatt av ledelsen ved Bartec Technor. Beslutningene rundt slike ...
  • Har økninger i fedrekvoten ført til at mødre jobber mer? 

   Soma, Marie Bjelland; Rødland, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
   Som et viktig bidrag til likestillingen i Norge, ble det i 1993 innført en egen foreldrepermisjon reservert for fedre. Siden den gang har fedrekvoten blitt utvidet flere ganger. I denne sammenheng undersøker vi hvorvidt ...
  • Hedonic pricing analysis of the Norwegian hotel industry: consumers willingness to pay for environmentally certified hotels. 

   Benhabiles, Eirik; Klausen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-30)
   With consumers becoming more environmentally conscious and governments implementing regulations to combat global warming, hotel owners need to consider making their practice more sustainable. By analyzing the Norwegian ...
  • Hotel Managers' Decision-making Process Related to Environmentally Friendly Practices 

   Kristensen, Vilde; Sofonova, Vasilisa (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   The environmental concern is growing in the society and it is important for hotels to take responsibility. The purpose of this study is to investigate hotel managers’ environmentally friendly decision-making process and ...
  • How Artificial Intelligence May Impact Traditional Recruitment in the War for Talents 

   Ween, Frank (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-11)
   The globalisation and the changes in the demographics within the G20 impacts greatly the war for talents. The workforce is subject to a significant cutback due to the aging population, and the globalisation impact of the ...
  • How can innovation and lean be combined to improve the economic performance of a company? 

   Bjørnetun, Halvard; Nordlid, Håkon Blix (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Companies are always looking for new ways to improve, in order to grow and outmaneuver their competition. There are many strategies that can be implemented to achieve this, but two popular tools used in order to gain ...
  • How can strategic alliance relationships be sustainable? 

   Bull-Borgen, Mads Christian; Løkke, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-26)
   This paper will take you through how client-supplier relationships will be sustainable in the oil and gas market. As seen in the past years, suppliers and oil and gas operators are shifting their strategies to work closer ...
  • "How does the Board of Directors govern IT in a medium-sized enterprise?" 

   Frydenberg, Janne; Birkedal, Sofie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   The purpose of this case study research has been to identify and provide more descriptive research on how the board of directors governs IT. Research on IT governance has confirmed that the involvement of board of directors ...
  • How would the Norwegian Aviation Industry be affected by an Empty Seat Tax? 

   Rupp, Kayla; Spanne, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The goal of this thesis is to explore the short- and long-term ramifications of various taxation regimes on the Norwegian aviation industry. The bulk of the research is focused on the probable effects of a tax placed on ...
  • Hva er årsakene til at det finnes investeringsforskjeller mellom kvinner og menn? 

   Joa, Cathrine; Sanden, Emilie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   I hverdagen står vi alle overfor økonomiske avgjørelser. Bedre teknologi og mer komplekse finansielle markeder gjør at vi stadig må utvikle vår finansielle kunnskap. Tidligere internasjonale undersøkelser viser at Norge ...
  • Hva er årsakene til at det finnes investeringsforskjeller mellom kvinner og menn? 

   Joa, Cathrine; Sanden, Emilie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   I hverdagen står vi alle overfor økonomiske avgjørelser. Bedre teknologi og mer komplekse finansielle markeder gjør at vi stadig må utvikle vår finansielle kunnskap. Tidligere internasjonale undersøkelser viser at Norge ...
  • Hva gjør at en jobb oppleves som en bullshit job? 

   Alfheim, Linn Beate; Granholt, Elise Mariann (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-28)
   David Graeber hevder at majoriteten av dagens arbeidsmarked er preget av meningsløse bullshit jobs. I hvor stor grad samfunnet består av disse har vært et hett diskusjonstema de siste årene, spesielt med tanke på at det ...
  • Hvor i Stavanger bør en investor kjøpe bolig, og hvilken boligtype? 

   Lillejord, Roger Dybedal (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Boligpriser er noe de fleste nordmenn har et forhold til da tre av fire eier sin egen bolig. Det er et tema det skrives mye om i media og alle som eier bolig vil bli påvirket av endringer i boligprisene. For Stavanger sin ...
  • Hvordan analyseres og verdivurderes norske unoterte teknologiselskaper i oljeservicenæringen? 

   Rommetvedt, Petter (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   For utenforstående virker det ofte som norske unoterte teknologiselskaper innen oljeservicenæringen blir omsatt for enorme summer som ikke står i stil med de begrensede offentlige regnskapstallene. Ettersom disse selskapene ...