Now showing items 196-215 of 644

  • Går lederrollen i arv? 

   Sjøwall, Julia; Teigen, Kristine Wernle (Bachelor thesis, 2021)
   Målet for oppgaven var å få en dypere forståelse av valg av karriere og yrke. Mer konkret var det interessant å studere om mennesker tar yrkesvalg på bakgrunn av foreldrenes forventninger og valgene de har tatt i sine liv. ...
  • Går lederrollen i arv? 

   Sjøwall, Julia; Teigen, Kristine Wernle (Bachelor thesis, 2021)
   Målet for oppgaven var å få en dypere forståelse av valg av karriere og yrke. Mer konkret var det interessant å studere om mennesker tar yrkesvalg på bakgrunn av foreldrenes forventninger og valgene de har tatt i ...
  • Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

   Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...
  • Gir økonomisk måtehold og opplæring i oppveksten mindre sannsynlighet for økonomiske utfordringer i voksen alder? 

   Håland, Kristin Lunde (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Forbrukslån er et aktuelt tema med høy mediedekning og aggressiv markedsføring (Regjeringen, 2017b). Etter mange år med vekst har regjeringen de siste årene iverksatt flere reguleringstiltak for å dempe veksten i usikret ...
  • Goodwill Impairment, Earnings Management, and Law System. The influence of earnings management and law system on goodwill impairment 

   Nguyen, Thuy; Verdes, Daniela (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This study is conducted in order to investigate the impact that the quality of a national legal system has on accounting/business decisions and to better understand the management’s opportunistic behaviors. The research ...
  • Grunnlegger-kontrollerte selskap, geografisk diversifisering og finansiell ytelse. En empirisk studie av svenske børsnoterte selskap. 

   Alfredsen, Michael (Master thesis, 2021)
   This study investigates the relationship between founding-family governance, international activities and corporate performance in the Swedish institutional setting. Previous research has mainly studied founder-controlled ...
  • Grunnrenteskatt på havbruk 

   Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...
  • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

   Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
   In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
  • Har innføringen av fedrekvoten ført til at fedre gjør mer husarbeid? 

   Sirhaug, Synnøve; Olsen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Da likestilling fremdeles er et aktuelt og svært engasjerende tema, samt at forslag til endringer i den nåværende permisjonsfordelingen nylig har vært på dagsordenen, fant vi det interessant å ta en nærmere kikk på nettopp ...
  • Har nedleggelsen av Bartec Technor avdeling Sauda vært lønnsom? 

   Mørk, Jan Arild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven har som hensikt å belyse nedleggelsen ved Bartec Technor sin fabrikk i Sauda, og vurdere lønnsomheten rundt de strategiske valgene som ble tatt av ledelsen ved Bartec Technor. Beslutningene rundt slike ...
  • Har økninger i fedrekvoten ført til at mødre jobber mer? 

   Soma, Marie Bjelland; Rødland, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
   Som et viktig bidrag til likestillingen i Norge, ble det i 1993 innført en egen foreldrepermisjon reservert for fedre. Siden den gang har fedrekvoten blitt utvidet flere ganger. I denne sammenheng undersøker vi hvorvidt ...
  • Hedonic pricing analysis of the Norwegian hotel industry: consumers willingness to pay for environmentally certified hotels. 

   Benhabiles, Eirik; Klausen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-30)
   With consumers becoming more environmentally conscious and governments implementing regulations to combat global warming, hotel owners need to consider making their practice more sustainable. By analyzing the Norwegian ...
  • Hjemmekontor 

   Gilje, Tor Arne; Andreassen, Elise Karoline Moi (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG I denne oppgaven vil vi gi et svar på problemstillingen «Hvilke erfaringer har ansatte gjort seg med hjemmekontor under Covid-19?» I oppgaven legger vi vekt på eksisterende og tidligere litteratur gjort på ...
  • Hjemmekontor 

   Gilje, Tor Arne; Andreassen, Elise Karoline Moi (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil vi gi et svar på problemstillingen «Hvilke erfaringer har ansatte gjort seg med hjemmekontor under Covid-19?» I oppgaven legger vi vekt på eksisterende og tidligere litteratur gjort på hjemmekontor. ...
  • Hjemmekontorets effekt på arbeidstakeres prestasjoner og jobbtilfredshet 

   Angell, Louise (Bachelor thesis, 2021)
   Myndighetenes nedstenging av samfunnet i 2020 på bakgrunn av Covid-19, medførte kraftige omveltninger for norsk næringsliv. Dette førte til at en stor andel norske arbeidstakere måtte utføre arbeidet sitt hjemmefra. ...
  • Holdninger og erfaringer med nettverkssalg i Norge 

   Salte, Maja Undheim (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven er nettverksselskaper i Norge. Formålet er å undersøke holdningene og erfaringene kjøpere og selgere har til salgsmodellen, og hvilke aspekter som gjør den attraktiv. Jeg har lest mange artikler ...
  • Hotel Managers' Decision-making Process Related to Environmentally Friendly Practices 

   Kristensen, Vilde; Sofonova, Vasilisa (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   The environmental concern is growing in the society and it is important for hotels to take responsibility. The purpose of this study is to investigate hotel managers’ environmentally friendly decision-making process and ...
  • How Artificial Intelligence May Impact Traditional Recruitment in the War for Talents 

   Ween, Frank (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-11)
   The globalisation and the changes in the demographics within the G20 impacts greatly the war for talents. The workforce is subject to a significant cutback due to the aging population, and the globalisation impact of the ...
  • How Can a Client-Supplier Partnership Become More Successful? 

   Eikeland, Frederik; Ueland, Sven Ivar (Master thesis, 2021)
   Partnerships have become an increasingly important part of a firm’s competitive strategy, but many of them seem to fail. The goal of this thesis is therefore to explore critical factors for partnership success and determine ...
  • How Can a Client-Supplier Partnership Become More Successful? 

   Eikeland, Frederik; Ueland, Sven Ivar (Master thesis, 2021)
   Partnerships have become an increasingly important part of a firm’s competitive strategy, but many of them seem to fail. The goal of this thesis is therefore to explore critical factors for partnership success and determine ...