• The impact of the non-financial incentives in employees in the public sector in Norway 

   Albatal, Jihad (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The focus of organizations is to achieve high productivity. To attain organizational goals, it is imperative for organizations to invest in employees. They are important part of any organization. The employees have to be ...
  • The Importance of Leadership in the Grocery Sector 

   Løyning, Kenneth Reidar Sandane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Transactional leadership, passive leadership behaviors and especially transformational leadership have received great scholarly attention over the years, and the aim of this thesis is to uncover the effects these leadership ...
  • The influence of social media marketing on consumer based brand equity 

   Adewuyi, Oluwadara (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This study examines the influence of social media marketing on consumer-based brand equity, using Coca-Cola as a study. A survey of 200 respondents, drawn across two countries; Nigeria and Norway were carried out. Data was ...
  • The Role of Blockchain in Commodity Trading 

   Berge, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The commodity industry, the transaction lifecycle of commodities, its value chain and supply chain are complex systems with many parties involved. Ownership of cargoes are determined by who is holding the physical paper, ...
  • The role of patients in responsible innovation process 

   Gutierrez, Judith Alarcon; Ferreira, Sarah Pelizzon (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-13)
   This master thesis is designed to deliver academic conversation and new knowledge on the innovation game plan and methods of patient-initiated innovation in the health care sector. The purpose of the study is to explore ...
  • The role of the latest financial crisis in the long-run, short-run and Granger causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. 

   Laypanov, Alan (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This thesis aims to find out what role the latest financial crisis played with respect to the long-run, short-run and Granger-causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. Both ...
  • Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

   Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...
  • Tillit - En grunnleggende forutsetning for utøvelse av ledelse 

   Hentsch, Linda; Michelsen, Kurt Hentsch (Master thesis, 2019-05-27)
   Målet med denne oppgaven er å se nærmere på tillit som forutsetning for utøvelse av ledelse. En leder spiller en viktig rolle i effektivitet på alle nivåer i en organisasjon og må oppnå tillit, men må også vise tillit til ...
  • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

   Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
  • To what extent does the exchange rate affect the import price of Norwegian salmon in the US, with respect to a third country effect from Chile? 

   Yaitskaya, Anna (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   The salmon industry has experienced a positive development the last decades, especially in Norway, where almost all salmon production is exported. This study will examine to what extent import prices of Norwegian salmon ...
  • Toward a Framework for Retail Innovation Policy – A Case Study from Stavanger 

   Woie, Malin; Vrnak, Celia M. (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-03)
   The results of the financial crisis, the decline in oil prices and global climate changes are forcing the need of restructuring the economy; moving towards a more diversified economy, a more competitive, effective and ...
  • U.S. Corporations are Sitting on Piles of Cash. What is the Situation in Norway? Which Determinants Might Explain the Causes of Norwegian Cash Holding? 

   Førlandsås, Grethe; Strømberg, Maren (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In the past three decades cash holding for U.S. firms have more than doubled. The goal of this thesis is to examine if the cash phenomenon in the U.S. is also existent in Norway. We investigate publicly traded firms in ...
  • Understanding compliance behaviour in an organisational culture context. 

   Kaspersen, Stig (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
   Organizational culture and compliance are inextricably linked. Through review of literature relating to organisational culture, procedure compliance, management and safety performance the author explores the relationship ...
  • Utdanningsledelse ved et norsk universitet: Individualistisk eller distribuert ledelse? 

   Hoem, Bjarte (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   I de siste ti årene har det i Norge vært stor interesse knyttet til styring og ledelse i høyere utdanning, spesielt av forskningsledelse og administrativ ledelse. Utdanningsledelse har ikke fått den samme oppmerksomheten. ...
  • Utvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonomi 

   Terjesen, Jens Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Masteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig ...
  • Utviklingstillatelsenes påvirkning på innovasjon innenfor havbasert og eksponert fiskeoppdrett 

   Hovland, Mads; Sunde, Tor Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på de nye innovasjonene som har kommet i norsk havbruksnæring, og hvordan de kan være med å bidra til bærekraftig økonomisk vekst. Hovedproblemstillingen vi har valgt for oppgaven er: Hvordan ...
  • Uønsket skatteplanlegging i flernasjonale digitale selskaper 

   Skretting, Hanne; Vikre, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan to av tiltakene i BEPS-rammeverket vil kunne påvirke skatteplikten til flernasjonale selskaper med digital virksomhet. OECDs BEPS-prosjekt er et omfattende internasjonalt ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Ellertsen, André (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   The valuation will determine the fair value of Aker BP’s equity as of January 1st, 2020, using a fundamental approach. In addition, relative valuation will be included as a supplement. The valuation is done as of January ...
  • Valuation of Grieg Seafood 

   Berli, Tore (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-19)
   The purpose of this thesis was to determine the intrinsic value of Norwegian salmon farming company Grieg Seafood as of 01.01.2019. The closing price of Grieg Seafood on 31.12.2018 was 102.30 NOK/share. The information ...