Now showing items 575-594 of 644

  • Valuation of Norsk Solar 

   Hjorthaug Strand, Håvard (Master thesis, 2022)
   The goal of the thesis is to value the equity of Norsk Solar on March 31, 2022. This is done with the adjusted present value method and a relative valuation. The base case scenario finds a negative equity value. However, ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Iversen Aarrestad, Magnus; Torjusen Oglaend, Einar (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The purpose of this thesis is to estimate the share price of Norwegian Air Shuttle per 31.12.2018. In order to do so, we will analyze the strategic environment in which Norwegian Air Shuttle ASA operates and its financial ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Valuation of Otovo AS 

   Østrem, Ingrid Anette (Master thesis, 2022)
  • Valuation of Statoil ASA 

   Byberg, Kjetil (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Executive Summary The oil and gas market has in recent years been exposed to greater instability and price fluctuates due to various events on the supply side. Climate concerns and the declining costs of alternative energy ...
  • Valuation of Tietoevry 

   Gilje-Sørnes, Stian; Aarrestad Time, Andreas (Master thesis, 2022)
   The purpose of this master thesis is to find the intrinsic value of the Nordic IT company Tietoevry as of 02.03.2022. A share value is estimated and compared against the current market value. A recommended plan of action ...
  • Valuation of Tietoevry 

   Aarrestad Time, Andreas.; ; Gilje-Sørnes, Stian. (Master thesis, 2022)
   The purpose of this master thesis is to find the intrinsic value of the Nordic IT company Tietoevry as of 02.03.2022. A share value is estimated and compared against the current market value. A recommended plan of action ...
  • Value at Risk in the European Power Market 

   Austgulen, Odin Samnøy; Finsnes, Christian David Larsen (Master thesis, 2022)
   In recent years, there has been a general increase of focus on the green transformation and with-it renewable energy and similar sources of energy. With a growing desire in various industries to be more environmentally ...
  • Value-at-Risk in The European Power Market 

   Austgulen, Odin Samnøy; Finsnes, Christian David Larsen (Master thesis, 2022)
   In recent years, there has been a general increase of focus on the green transformation and withit renewable energy and similar sources of energy. With a growing desire in various industries to be more environmentally ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • Varslingskultur i en petroleumsvirksomhet 

   Christ, Kjersti S. (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I senere tid fokuset økt rundt varsling og hvilken påvirkning varslingskulturen har på sikkerheten i petroleumsindustrien. Manglende rapporteringskultur og opplæring, samt dårlig ytringsklima blir ofte nevnt som bakenforliggende ...
  • Verdi av fleksibilitet for Lysebotn 2 

   Vevatne, Viljar; Bjørnå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Sammendrag Det nordiske kraftmarkedet er preget av høy volatilitet. Med økt innslag av sol- og vindkraft i energimiksen vil volatiliteten trolig øke i fremtiden. Dette skyldes at disse produksjonsformene drives av værforhold, ...
  • Verdien av vind 

   Risvik, Stig; Holmesland, Erik Jin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020)
   Temaet for denne avhandlingen omhandler verdien av vind relatert til Equinors engasjement innen havvind prosjekter i utlandet, nærmere bestemt havvind prosjekter i Storbritannia og Tyskland som er operative, og hvor ...
  • Verdivurdering av Jotun AS 

   Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
  • Verdsettelse av AF Gruppen ASA 

   Tunheim, Kjetil (Master thesis, 2022)
   Jeg vil i denne masterutredningen foreta en strategisk regnskapsanalyse og verdsette det børsnoterte selskapet AF Gruppen ASA. Formålet med denne verdivurderingen er å beregne et verdiestimat på selskapets egenkapital. ...
  • Verdsettelse av AKVA group ASA 

   Høidahl, Jonas Solberg; Jacobsen, Andreas (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette AKVA group ASA sin egenkapital per 31.12.2018, der estimert aksjeverdi sammenlignes med aksjeprisen i markedet, som gir grunnlag til å gi en handelsanbefaling. Utredningen ...
  • Verdsettelse av AKVA Group ASA 

   Skadberg, Karen.; Bergfjord, Elena. (Bachelor thesis, 2021)
   Vi ønsker med bacheloroppgaven å gi et fornuftig svar på problemstillingen «Hva er verdien til AKVA Group ASA våren 2021?». Ved å basere oss på aksjeprisen i markedet vil vi estimere en aksjeverdi som vi i slutten av ...
  • Verdsettelse av AKVA Group ASA 

   Skadberg, Karen.; Bergfjord, Elena. (Bachelor thesis, 2021)
   Vi ønsker med bacheloroppgaven å gi et fornuftig svar på problemstillingen «Hva er verdien til AKVA Group ASA våren 2021?». Ved å basere oss på aksjeprisen i markedet vil vi estimere en aksjeverdi som vi i slutten av denne ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Nsabimana, Remy; de Waal, Berend (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-05)
   Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Aarre, Preben; Jakobsen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Målet med denne avhandlingen er å estimere virkelig aksjeverdi for Grieg Seafood ASA 04.05.2020. Den estimerte aksjeverdien sammenlignes med dagens markedskurs for å undersøke om Grieg Seafood er overpriset eller underpriset. ...