Now showing items 38-57 of 623

  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
  • Bedre internkontroll bak bardisken Better internal control behind the bar counter 

   Viksund, Karina (Master thesis, 2022)
   Utelivsbransjen er en bransje med mangfold, høyt tempo og små marginer. Det er enkelt å tre inn i bransjen, men veien ut kan være like kort. Stadig strengere restriksjoner og krav fra myndighetene påfører en presset bransje ...
  • Beslutningstakere tar ikke alltid rasjonelle valg. Er dette fordi de har sosiale preferanser? 

   Karine Koll (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer resultatene knyttet til et hypotetisk eksperiment som ser på fordeling i et gi- og ta-spill hvor den ene spilleren har all makt. Tidligere forskning har vist at generøsitet i diktatorspill kan ...
  • Bildelingsutvikling på Nord-Jæren 

   Arntsen, Ruben; Salgado, Nikolai Bakke (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   I dag dominerer personbilen trafikkbildet hvor enn du ferdes i verden, og Norge er ikke et unntak. Det er et praktisk og tidseffektivt framkomstmiddel som løser de fleste transportutfordringene en kan møte på i en hektisk ...
  • Bitcoin and payment systems 

   Ydstebø, Espen; Sandvoll, Vegard Fosse (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We study the relationship between Bitcoin and traditional payment systems and the financial sector. The payment systems we will do the study with are Visa, MasterCard, Western Union, American Express and PayPal. We study ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • Blockchain, digitalisering og revisjon, et skritt inn i fremtiden 

   Lund, Mats Ryen; Hinna, Johannes Bernhard (Master thesis, 2022)
   Utredelsen skal i sin helhet sette et perspektiv på hvordan Blockchain-teknologien kan benyttes for selskaper og revisjon. Formålet med oppgaven er å konkludere på hvilken måte denne nye typen teknologi kan forbedre dagens ...
  • Blockchain, digitalisering og revisjon, et skritt inn i fremtiden 

   Hinna, Johannes Bernhard; Lund, Mats Ryen (Master thesis, 2022)
   Utredelsen skal i sin helhet sette et perspektiv på hvordan Blockchain-teknologien kan benyttes for selskaper og revisjon. Formålet med oppgaven er å konkludere på hvilken måte denne nye typen teknologi kan forbedre dagens ...
  • Bruk av kunstig intelligens i revisjonsbransjen 

   Herigstad, Stig; Skogseth, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Revisjonsprosessen er under stor endring, hvor forskning innenfor temaet viser at revisjonsbransjen er moden for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Målet med forskningen er å bidra til å økt forståelse for hva som ...
  • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

   Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
  • Building Organisational Readiness for Change - Leadership Implications 

   Birkeland, Hanna; Myhre, Ragnhild Nesheim (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-14)
   The purpose of this study is to investigate how organisations can build readiness for change, and whether the practise of leadership affects this process in any way. Different factors affecting organisational readiness for ...
  • Business Analysis and Valuation of Equinor ASA 

   Dahle, Morten Strand; Tvihaug, Cristina Birgithe (Master thesis, 2022)
   The purpose of this master thesis is to estimate a theoretical equity value of Equinor ASA and thereby the value per share per as of December 30th, 2021. The valuation is conducted based on two financial valuation methods, ...
  • Business Analysis and Valuation of Equinor ASA. 

   Dahle, Morten Strand.; Tvihaug, Cristina Birgithe. (Master thesis, 2022)
   The purpose of this master thesis is to estimate a theoretical equity value of Equinor ASA and thereby the value per share per as of December 30th, 2021. The valuation is conducted based on two financial valuation methods, ...
  • Business Model Innovation: A Contribution to the Industrial Restructuring of the Norwegian Oil and Gas Industry 

   Sletten, Silje; Jonasmo, Katrine Wangen (Master thesis, 2021)
   The Norwegian oil and gas industry is expected to gradually develop as a future-oriented energy industry on the Norwegian continental shelf as the need for sustainable change has become apparent. This requires an industrial ...
  • Business Model Innovation: A Contribution to the Industrial Restructuring of the Norwegian Oil and Gas Industry 

   Jonasmo, Katrine Wangen (Master thesis, 2021)
   The Norwegian oil and gas industry is expected to gradually develop as a future-oriented energy industry on the Norwegian continental shelf as the need for sustainable change has become apparent. This requires an industrial ...
  • Bærekraftsrapportering og kapitalkostnad. En empirisk studie av børsnoterte selskaper i Norden. 

   Hadland, Ørjan (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Denne studien undersøker sambandet mellom bærekraftsrapportering og kapitalkostnad blant nordisk børsnoterte selskaper. EU har kommer med nye krav for bærekraftsrapportering som også rammer Norge. Tidligere ...
  • Can a Nudge Perform a Miracle? A quasi-experimental field study on employees’ stated and revealed preferences towards plastic recycling at Haukeland university hospital 

   Tursun, Dilnur; Basefer, Rofaida Fahmi (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Plastic pollution has become a major global problem and recycling is one step to take to solve the issue. A lot of research on nudge theory have focused on consumers, but very few have investigated the effect of nudges on ...
  • Can Google Trends predict gold returns and its implied volatility? 

   Ho, Jenny; Kristiansen, Lars Henrik (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   We investigate the impact of investor attention and economic uncertainty on gold price changes and their volatility. We use Google searches for “gold” as a measure of investor attention, considering searches originated in ...