Now showing items 29-48 of 487

  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
  • Beslutningstakere tar ikke alltid rasjonelle valg. Er dette fordi de har sosiale preferanser? 

   Karine Koll (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven presenterer resultatene knyttet til et hypotetisk eksperiment som ser på fordeling i et gi- og ta-spill hvor den ene spilleren har all makt. Tidligere forskning har vist at generøsitet i diktatorspill kan ...
  • Bildelingsutvikling på Nord-Jæren 

   Arntsen, Ruben; Salgado, Nikolai Bakke (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   I dag dominerer personbilen trafikkbildet hvor enn du ferdes i verden, og Norge er ikke et unntak. Det er et praktisk og tidseffektivt framkomstmiddel som løser de fleste transportutfordringene en kan møte på i en hektisk ...
  • Bitcoin and payment systems 

   Ydstebø, Espen; Sandvoll, Vegard Fosse (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We study the relationship between Bitcoin and traditional payment systems and the financial sector. The payment systems we will do the study with are Visa, MasterCard, Western Union, American Express and PayPal. We study ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" - prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • "Bli med" prosjektet! 

   Hald, Aleksander Fosshagen; Kalås, Even Kristoffer; Ådland, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave vil ta for seg Brodd FKs “Bli med!” prosjekt. Brodd FK er den eneste fotballklubben som ligger på Storhaug, Stavanger. En av målsetningene til klubben er “Flest mulig – lengst mulig, best mulig”. Storhaug er ...
  • Bruk av kunstig intelligens i revisjonsbransjen 

   Herigstad, Stig; Skogseth, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Revisjonsprosessen er under stor endring, hvor forskning innenfor temaet viser at revisjonsbransjen er moden for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Målet med forskningen er å bidra til å økt forståelse for hva som ...
  • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

   Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
  • Building Organisational Readiness for Change - Leadership Implications 

   Birkeland, Hanna; Myhre, Ragnhild Nesheim (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-14)
   The purpose of this study is to investigate how organisations can build readiness for change, and whether the practise of leadership affects this process in any way. Different factors affecting organisational readiness for ...
  • Business Model Innovation: A Contribution to the Industrial Restructuring of the Norwegian Oil and Gas Industry 

   Sletten, Silje; Jonasmo, Katrine Wangen (Master thesis, 2021)
   The Norwegian oil and gas industry is expected to gradually develop as a future-oriented energy industry on the Norwegian continental shelf as the need for sustainable change has become apparent. This requires an industrial ...
  • Business Model Innovation: A Contribution to the Industrial Restructuring of the Norwegian Oil and Gas Industry 

   Jonasmo, Katrine Wangen (Master thesis, 2021)
   The Norwegian oil and gas industry is expected to gradually develop as a future-oriented energy industry on the Norwegian continental shelf as the need for sustainable change has become apparent. This requires an industrial ...
  • Can a Nudge Perform a Miracle? A quasi-experimental field study on employees’ stated and revealed preferences towards plastic recycling at Haukeland university hospital 

   Tursun, Dilnur; Basefer, Rofaida Fahmi (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Plastic pollution has become a major global problem and recycling is one step to take to solve the issue. A lot of research on nudge theory have focused on consumers, but very few have investigated the effect of nudges on ...
  • Can Google Trends predict gold returns and its implied volatility? 

   Ho, Jenny; Kristiansen, Lars Henrik (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   We investigate the impact of investor attention and economic uncertainty on gold price changes and their volatility. We use Google searches for “gold” as a measure of investor attention, considering searches originated in ...
  • Can technical trading strategies in the European natural gas market outperform a buy and hold strategy? 

   Husby, Sebastian; Dados, Harald (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   Technical analysis is the study of past market history to determine future direction and is a common tool for investors to include in a strategy when trading stocks, futures, and other financial assets. Studies have shown ...
  • Can uncertainty predict stock markets? A cross country analysis. 

   Norlin, Karl-Martin; Helseth, Marius Aleksander Emblem (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-15)
   Economic intuition suggests that uncertainty could predict stock markets. We consider two uncertainty measures: implied volatility and economic policy uncertainty (EPU). It is wellknown implied volatility is negatively ...
  • Can urban farming in southwestern Norway be profitable? 

   Eliassen, Siren Røyrøy (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Abstract: Commercial urban farming is a common phenomenon in developed countries, and urban actors find numerous ways to utilize vacant land for food-production purposes. One of the limitations of farming in urban ...
  • A case study of the expectations for public procurement and the relationship between price and quality 

   Ervik, Anne Cathrine (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-04)
   The government spends 500 billion NOK on Public procurement each year. This amounts to 16 % of the total gross revenue. Both the government and the public have great focus on this money to be spent in an economically ...
  • A case study of the expectations for public procurement and the relationship between price and quality 

   Ervik, Anne (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-09)
   The government spends 500 billion NOK on Public procurement each year. This amounts to 16 % of the total gross revenue. Both the government and the public have great focus on this money to be spent in an economically ...
  • Case study: Norge mining PLC. - utvinning av kritiske råmaterialer i Eigersunds-området 

   Leidland, Ragnhild.; Kydland, Birger.; Slijepcevic, Zorica (Bachelor thesis, 2021)