Now showing items 25-44 of 184

  • Dataanalyser i revisjonens planleggingsfase og revisjonsrisikomodell 

   Sundberg, Mia Korsmo; Laupland, Hanne Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-08)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke implikasjoner bruk av dataanalyse, også kalt Big Data Analytics, har på revisors fremgangsmåte i planleggingsfasen, risikovurderingen av et revisjonsoppdrag og ...
  • Den norske befolkningens holdninger og preferanser tilknyttet kriminalitet 

   Kirubamoorthy, Sharanga (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-15)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og analysere holdninger og preferanser knyttet til kriminalitet i Norge, ved å se på fire ulike politiske partier som representerer norsk politikk, og derav den norske ...
  • Dependence of Profitability on Time, Sector & Region across Aquaculture Value Chains in Norway 

   Khan, Bakhtawar (Masteroppgave/UIS-HHUiS/2019;, Master thesis, 2019-07-08)
   About 71% of earth is covered in water and 96.5% of this water is held by the oceans. (USGS, 2019). However, according to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that only about 2% of this ...
  • Dialogue and effectiveness 

   Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
  • Did the removal of numerical ratings and the introduction of performance development, result in a shift in motivation? 

   Dirdal, Trond; Røsland, Siv Merethe Berge (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
   The purpose of this study was to determine whether the changes Secreta made to its performance management system had the desired effect. Our research comprised an attempt to answer the following question: Are there any ...
  • Do SRI investors consider the ESG effects in their investments? 

   Åse, Eirik; Johansen, Sindre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07)
   In this master thesis we explore the relationship between morally driven companies and their financial returns. To assess the morality of the company, we have used scores based on a company’s environmental, social and ...
  • Does Ex-dividend Day Significantly Affect Norwegian Stock Performance? 

   Veggeberg, Heidi; Bø, Silje Vistnes (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the effect of ex-dividend day on Norwegian stock performance. Previous research of different theories and from different markets are obtained to clarify the topic and give us the tools to answer the ...
  • Does Norges Bank's trading in the foreign exchange market on behalf of the government affect the NOK exchange rate? 

   Løberg, Oddbjørn Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This thesis attempts to find a connection between the Central Bank of Norway’s trading in the foreign exchange market and the NOK-EUR exchange rate. The central bank is designated to handle currency transactions related ...
  • Dulting mot bærekraftige transportvalg - en studie om oppfordring til mer bruk av kollektivtransport gjennom ulike dultemekanismer 

   Solland Wermundsen, Aleksander; Sunnanå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Det er en stadig befolkningsøkning på Nord-Jæren, samtidig vedvarer den globale klimatrusselen. Norge har forpliktet seg gjennom Parisavtalen til å redusere klimagassutslippet og det ønskes derfor at en større del av ...
  • Educational Quality in Business Schools 

   Svendsen, Julie Øyen; Ravndal, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   In recent times, educational quality in higher education has once again been brought up and discussed, and several areas for improvement have been recognized. Also, the question of whether differences between educational ...
  • Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

   Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...
  • Effektiv lederadferd i implementeringen av endringsprosjekter – en casestudie i SpareBank 1 SR-Bank 

   Thise Jacobsen, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Banknæringen står ovenfor store endringer. Endret kundeadferd og tilgjengelig teknologi gir muligheter til mer effektiv drift og nye former for distribusjon. Regulatoriske endringer gjør at konkurrentbildet endres og at ...
  • Effektiv styring av innovasjonsprosjekter 

   Golf, Stina Hetland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-23)
   Formålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig ...
  • Efficiency of e-grocery: Challenges and suggestions 

   Do, Van Chuyen; Omdahl, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Buying food online has been an emerging trend in the later years. There is a high demand from customers on this service. However, the e-grocers are losing money and goes out of business. The reason for that is low margins ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...
  • Empirical investigation of the relationship between Google search volume index and mutual fund performance and flows: evidence from Norway 

   Igeh, Sofia Aarstad; Wijerathne, Iddamalgodage (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   We investigate the relationship between Google search volume index (SVI) and Norwegian mutual fund performance and flows. We use abnormal SVI (ASVI) and relative fund flows as measures of investor attention. The aim of ...
  • Employee job satisfaction and turnover intention 

   Basnet, Sameer, Yonas Kussa (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The aim of this thesis is to investigate the level of employee’s job satisfaction and employee’s intention to leave their work with respect to 4Service offshore AS. In addition, this thesis tests the influence of demography ...
  • Employees' Consciousness Around Meaningful Work 

   Talat Mohammad, Momin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This study aims to investigate employees’ consciousness around meaningful work via a quantitative research methodology, to try and find out if employees are conscious about the work having a meaning and if certain employee ...
  • En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

   Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
   Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
  • En studie av organisasjonskultur som kritisk suksessfaktor ved endringsprosesser 

   Torgersen, Magne (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   SAMMENDRAG Formålet med denne forskningen er å få nærmere kjennskap til hvordan organisasjonskulturen påvirker endringsprosesser og hva som kjennetegner en organisasjonskultur med vellykkede endringsprosesser. Det er ...