Now showing items 52-71 of 184

  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Finansiell rapportering i fotballindustrien 

   Koroma, Kevin; Borgersen, Christer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Vi har gjennom denne oppgaven undersøkt om den regnskapsmessige behandlingen av spillerrettigheter i fotballklubber er tilstrekkelig. Undersøkelsen baserer seg på norske klubber og et utvalg børsnoterte internasjonale ...
  • Finansiell rapportering i oppdrettsbransjen 

   Drottning, Torbjørn; Herlofsen, Even (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Temaet for denne masteroppgaven baserer seg på om den finansielle rapporteringen og sammenlignbarheten har endret seg i etterkant av Finanstilsynet sin rapport av oppdrettsbransjen fra 2015. Målet med oppgaven er å kartlegge ...
  • Fish Pool - A success or failure 

   Mikalsen, Kjartan; Goa, Ragnhild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Atlantic salmon farming is an important industry in Norway, it is however a market dominated by a high volatility. Fish Pool was established more than ten years ago, offering futures contracts for risk management. This ...
  • Forhandlingar i innovative offentlege anskaffingar 

   Husby, Eirik-Sondre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Offentleg sektor brukar om lag 500 milliardar kroner i året på innkjøp frå privat sektor, og sektoren har med det ein unik posisjon som innkjøper og oppdragsgjevar. Denne oppgåva skildrar korleis Hordaland fylkeskommune ...
  • Forretningsmulighet for et forvaltningsselskap 

   Fiskå, Tor-Kristian; Nag, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Gjennom problemstillingen: «Hvordan designe opsjonsavtale knyttet til boligselskapers takflate med hensikt å produsere solenergi, og hvilke organisasjonsmessige implikasjoner vil dette ha?» er oppgavens formål å gi Bate ...
  • Forventningsgapene knyttet til revisors fastsettelse av vesentlighetsgrensen 

   Espeland, Malin Helle; Sveinsvoll, Rebecca (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilken kjennskap brukerne og regnskapsførerne har til vesentlighetsgrensen, for å studere om det foreligger et gap mellom deres forventning til revisors fastsatte ...
  • Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

   Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...
  • Goodwill Impairment, Earnings Management, and Law System. The influence of earnings management and law system on goodwill impairment 

   Nguyen, Thuy; Verdes, Daniela (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   This study is conducted in order to investigate the impact that the quality of a national legal system has on accounting/business decisions and to better understand the management’s opportunistic behaviors. The research ...
  • Grunnrenteskatt på havbruk 

   Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...
  • Halt and catch fire – A study on business model innovation and the effect of the upper echelons mental models 

   Johansen, Cathrine Brudeseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-22)
   In the face of external shifts, the upper echelons set the strategic orientation for the company and innovate their business models accordingly. However, the industry has little understanding of the influence that dynamic ...
  • Har innføringen av fedrekvoten ført til at fedre gjør mer husarbeid? 

   Sirhaug, Synnøve; Olsen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Da likestilling fremdeles er et aktuelt og svært engasjerende tema, samt at forslag til endringer i den nåværende permisjonsfordelingen nylig har vært på dagsordenen, fant vi det interessant å ta en nærmere kikk på nettopp ...
  • Har nedleggelsen av Bartec Technor avdeling Sauda vært lønnsom? 

   Mørk, Jan Arild (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Denne oppgaven har som hensikt å belyse nedleggelsen ved Bartec Technor sin fabrikk i Sauda, og vurdere lønnsomheten rundt de strategiske valgene som ble tatt av ledelsen ved Bartec Technor. Beslutningene rundt slike ...
  • Hotel Managers' Decision-making Process Related to Environmentally Friendly Practices 

   Kristensen, Vilde; Sofonova, Vasilisa (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   The environmental concern is growing in the society and it is important for hotels to take responsibility. The purpose of this study is to investigate hotel managers’ environmentally friendly decision-making process and ...
  • How can innovation and lean be combined to improve the economic performance of a company? 

   Bjørnetun, Halvard; Nordlid, Håkon Blix (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Companies are always looking for new ways to improve, in order to grow and outmaneuver their competition. There are many strategies that can be implemented to achieve this, but two popular tools used in order to gain ...
  • How would the Norwegian Aviation Industry be affected by an Empty Seat Tax? 

   Rupp, Kayla; Spanne, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The goal of this thesis is to explore the short- and long-term ramifications of various taxation regimes on the Norwegian aviation industry. The bulk of the research is focused on the probable effects of a tax placed on ...
  • Hva gjør at en jobb oppleves som en bullshit job? 

   Alfheim, Linn Beate; Granholt, Elise Mariann (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-28)
   David Graeber hevder at majoriteten av dagens arbeidsmarked er preget av meningsløse bullshit jobs. I hvor stor grad samfunnet består av disse har vært et hett diskusjonstema de siste årene, spesielt med tanke på at det ...
  • Hvor i Stavanger bør en investor kjøpe bolig, og hvilken boligtype? 

   Lillejord, Roger Dybedal (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Boligpriser er noe de fleste nordmenn har et forhold til da tre av fire eier sin egen bolig. Det er et tema det skrives mye om i media og alle som eier bolig vil bli påvirket av endringer i boligprisene. For Stavanger sin ...
  • Hvordan analyseres og verdivurderes norske unoterte teknologiselskaper i oljeservicenæringen? 

   Rommetvedt, Petter (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   For utenforstående virker det ofte som norske unoterte teknologiselskaper innen oljeservicenæringen blir omsatt for enorme summer som ikke står i stil med de begrensede offentlige regnskapstallene. Ettersom disse selskapene ...
  • Hvordan bygge endringsklarhet 

   Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...