Now showing items 280-299 of 487

  • Oil & Gas Investments: Valuation Analysis of Aker BP ASA - Valhall IP Upgrade 

   Lyse, Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP’s upgrade of the Valhall water injection platform (IP). The upgrade involves replacing outdated drill floor equipment with state-of-the art robot technology. Studies ...
  • Oil and gas companies’ capital expenditure announcements and the stock market’s responses 

   Haraldsen, Håvard Schei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-16)
   This thesis attempts to find possible explanations to the research problem: Why does the stock prices of oil and gas companies not always respond in accordance with neoclassical standard financial theory when companies ...
  • Oject-oriented methodology for subsea project execution 

   Hanevold, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-18)
   Object-orientation refers to the holistic description of a component (object) as a single entity in a single database. By modeling real world entities in their true to life representation and using the object model as a ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Rege, Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic, Matea; Levik, Marie; Andersen Rege, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i petroleumsnæringen. ...
  • Oljeprisens påvirkning på boligprisene i Stavanger 

   Azinovic Matea; Marie Levik Marie; Rege Fredrik Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt om det finnes en sammenheng mellom oljeprisen og boligprisen i Stavanger, som et ledd i dette har vi sett på klyngeeffekt og den indirekte påvirkning på sysselsatte i ...
  • Omnikanal markedsførings påvirkning på kundetilfredshet og kundelojalitet i B2B. 

   Gjerde, Mats.; Yogarajah, Thinusan. (Master thesis, 2021)
   I løpet av denne masteroppgaven har vi forsket på hvordan omni kanal markedsføring påvirker kundetilfredshet og kundelojalitet i en B2B. Bedriften vi valgte å basere oppgaven på er Kverneland Group. Siden det var gjort ...
  • Omnikanal markedsførings påvirkning på kundetilfredshet og kundelojalitet i B2B. 

   Gjerde, Mats; Yogarajah, Thinusan (Master thesis, 2021)
   Sammendrag I løpet av denne masteroppgaven har vi forsket på hvordan omni kanal markedsføring påvirker kundetilfredshet og kundelojalitet i en B2B. Bedriften vi valgte å basere oppgaven på er Kverneland Group. Siden det ...
  • Omstilling i Apply Capnor 

   Dirdal, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og har på mange måter formet det samfunnet og næringslivet vi har i Norge i dag. Oljekrisen i 2014-2015 tvang fram en omstilling i næringen. Apply Capnor er et lokalt ...
  • On Scope Sensitivity and its Determinants in Environmental Valuation 

   Chuenjai, Jariya; Haugvaldstad, Håvard (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates the determinants of sensitivity to the scope of damages caused by oil spills on an individual level. We examine the results of two contingent valuation (CV) surveys conducted in 2020 on Norwegians’ ...
  • On Scope Sensitivity and its Determinants in Environmental Valuation 

   Haugvaldstad, Håvard; Chuenjay, Jariya (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates the determinants of sensitivity to the scope of damages caused by oil spills on an individual level. We examine the results of two contingent valuation (CV) surveys conducted in 2020 on Norwegians’ ...
  • Optimizing Logistic and Warehousing - Maersk Drilling Norge AS 

   Ruales, Leah; Silitonga, Debora Amanda (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-24)
   In the business world of today, many companies are trying to innovate their firm. Innovation, as the talk of the enterprises nowadays is not only about the product technology, it also for the process innovation, and of ...
  • Organisasjonskultur, etikk og tillit i Dalane Energi 

   Ågesen, Rosita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-15)
   Dalane Energi er et offentlig eid selskap, noe som fører til at lokalbefolkningen er opptatt av hvordan selskapet arbeider og bruker pengene sine. Interessentene har klare forventninger til at selskapet støtter lokalt ...
  • Organizing a cluster to foster innovation 

   Stangeland, Ellen; Austvik, Solveig (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In this case study, we examine how the Dusavik base in Stavanger can be organized into a cluster to foster innovation. Literature on the subject does not present one single explicit cluster model that could be applied. ...
  • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

   Sagen, Espen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
  • Payout behaviours and CAPEX spend of major international oil and gas companies during oil price fluctuations 

   Hauge, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   The purpose of this study is to investigate if the major international oil and gas companies alter their payout behaviours with changing oil price. Secondary, the study analyses trends in CAPEX spend, with the aim to ...
  • Pensjonssparing i Helse Fonna 

   Hovden, Ingrid; Paulsen Wang, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Målet med dette studiet har vært å kartlegge hvordan spareadferden er i Helse Fonna, hvordan kunnskapsnivået er, samt hvordan ansatte i Helse Fonna stiller seg til å delta i en bindingsstrategi. Dette er et interessant ...
  • Performance and development of Norwegian green funds 

   Gjessen, Sofie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-04)
   Incorporating environmental criteria in investment decisions is becoming increasingly important to a growing number of investors. The thesis evaluates the risk-adjusted performance of 23 Norwegian green funds. Describing ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • Personlighet og inntekt – en analyse av sammenhengen mellom personlighetstrekk og inntekt hos norske arbeidstakere. 

   Roalkvam, Ingunn (Bachelor thesis, 2021)
   I første del av oppgaven presenteres tidligere forskning på sammenhengen mellom personlighetstrekk og inntekt, og hovedtrekket i litteraturen er at personlighet spiller en signifikant rolle i å forklare variasjon i inntekt. ...