Now showing items 205-224 of 231

  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Valuation of Grieg Seafood 

   Berli, Tore (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-19)
   The purpose of this thesis was to determine the intrinsic value of Norwegian salmon farming company Grieg Seafood as of 01.01.2019. The closing price of Grieg Seafood on 31.12.2018 was 102.30 NOK/share. The information ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Iversen Aarrestad, Magnus; Torjusen Oglaend, Einar (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   The purpose of this thesis is to estimate the share price of Norwegian Air Shuttle per 31.12.2018. In order to do so, we will analyze the strategic environment in which Norwegian Air Shuttle ASA operates and its financial ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Valuation of Statoil ASA 

   Byberg, Kjetil (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Executive Summary The oil and gas market has in recent years been exposed to greater instability and price fluctuates due to various events on the supply side. Climate concerns and the declining costs of alternative energy ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • Verdi av fleksibilitet for Lysebotn 2 

   Vevatne, Viljar; Bjørnå, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Sammendrag Det nordiske kraftmarkedet er preget av høy volatilitet. Med økt innslag av sol- og vindkraft i energimiksen vil volatiliteten trolig øke i fremtiden. Dette skyldes at disse produksjonsformene drives av værforhold, ...
  • Verdivurdering av Jotun AS 

   Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
  • Verdsettelse av AKVA group ASA 

   Høidahl, Jonas Solberg; Jacobsen, Andreas (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette AKVA group ASA sin egenkapital per 31.12.2018, der estimert aksjeverdi sammenlignes med aksjeprisen i markedet, som gir grunnlag til å gi en handelsanbefaling. Utredningen ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Aarre, Preben; Jakobsen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Målet med denne avhandlingen er å estimere virkelig aksjeverdi for Grieg Seafood ASA 04.05.2020. Den estimerte aksjeverdien sammenlignes med dagens markedskurs for å undersøke om Grieg Seafood er overpriset eller underpriset. ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Nsabimana, Remy; de Waal, Berend (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-05)
   Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Nessen, Kristian; Marvik, Olav (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masteroppgaven er en fundamental verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter omtalt som Norwegian. Formålet med oppgaven er å estimere markedsverdien av Norwegian per 25.02.2019 med bakgrunn i selskapets ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Torgersen, Eivind Berg (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette det norske sjømatselskapet SalMar ASA den 30. april 2019. Det vil bli estimert en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og det vil bli presentert en ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Midbøe, Finn Christian; Wiik, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Formålet med denne masteroppgaven er å estimere markedsverdien av egenkapitalen for SalMar ASA og dermed verdi per aksje den 30.12.2019. Verdien per aksje sammenlignes med aksjeprisen i markedet og vi vil anbefale en ...
  • Verdsettelse av SAS AB 

   Azinovic, Andrea; Gundersen, Helene Tangen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av det skandinaviske flyselskapet SAS AB, med det formål å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Haualand, Roald; Danielsen, Georg André (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalstørrelsen, herunder pris pr. aksje i XXL ASA, pr. verdsettelsesdato 31.12.18. Vi har benyttet oss av fundamental verdsettelse som hovedteknikk og supplert ...
  • Vil den nye tapsmodellen under IFRS 9 gi mer beslutningsnyttig informasjon til den profesjonelle investoren om norske bankers utlån? 

   Ørland, Cecilie Grøsfjeld (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven er en analyse av hvorvidt den nye tapsmodellen under IFRS 9 vil gi mer beslutningsnyttig informasjon til profesjonelle investorer om norske bankers utlån. IFRS 9 hadde pliktig implementering for ...
  • What affects the success of woke advertising? 

   Lima, Henriette; Øksnevad, Hilde (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-08)
   Purpose – Woke advertising is a young concept with limited research regarding the subject. As woke advertising is becoming increasingly popular in the marketing field and has shown to be able to either greatly benefit or ...
  • What are the factors that affect the investors’ decision in startups’ evaluation process in term of three sustainable pillars: economic, environmental and social? 

   Tran, Thao (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   The contemporary investment nowadays is showing more and more favours to new business model which focuses on the direction of sustainability by maximizing the balance value among social, environmental and financial dimensions. ...
  • What are the key barriers for increased automation in the seafood industry? 

   Vistnes, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Abstract This thesis aims to examine and explain the key barriers to increased use of automation in the Norwegian seafood industry. Increased use of automation is empowering technologies in the seafood industry where ...