• Samfunnets vesentlighetsgrense: En evaluering av revisjonsplikt i Norge 

      Dåsvand, Ulrikke; Østensen, Geir Sola (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2021-01)
      Målet med denne masterutredningen er å evaluere bestemmelsen om revisjonsplikt i Norge. Utredningen drøfter viktige funn fra Langli-rapporten (2015), ulikheter og utvikling i Skandinavia, samt dagsrelevante temaer som SAF-T ...