• Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Stokland, Josefine; Bakke, Solrun; Joffcheff, Sylwia (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med vår bacheloroppgave er å besvare følgende problemstilling, konkretisert som: “Hva er verdien av Lerøy Seafood Group ASA per 18. mars 2021” Problemstillingen avgir en estimert markedsverdi på Lerøy Seafood ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Stokland, Josefine; Joffcheff, Sylwia; Bakke, Solrun (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med vår bacheloroppgave er å besvare følgende problemstilling, konkretisert som: “Hva er verdien av Lerøy Seafood Group ASA per 18. mars 2021” Problemstillingen avgir en estimert markedsverdi på Lerøy Seafood ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Stokland, Josefine; Joffcheff, Sylwia; Bakke, Solrun (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med vår bacheloroppgave er å besvare følgende problemstilling, konkretisert som: “Hva er verdien av Lerøy Seafood Group ASA per 18. mars 2021” Problemstillingen avgir en estimert markedsverdi på Lerøy Seafood ...