• Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

      Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...