• Stavanger Forum - en samfunnsøkonomisk analyse 

      Cam, Øzgur; Risa, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse de regionale økonomiske ringvirkningene av driften til Stavanger Forum. Rammeverket er forankret i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og problemstillingen formulert er: «Er driften av ...