• Finansiell rapportering i oppdrettsbransjen 

      Drottning, Torbjørn; Herlofsen, Even (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
      Temaet for denne masteroppgaven baserer seg på om den finansielle rapporteringen og sammenlignbarheten har endret seg i etterkant av Finanstilsynet sin rapport av oppdrettsbransjen fra 2015. Målet med oppgaven er å kartlegge ...