• Hjemmekontor 

   Gilje, Tor Arne; Andreassen, Elise Karoline Moi (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG I denne oppgaven vil vi gi et svar på problemstillingen «Hvilke erfaringer har ansatte gjort seg med hjemmekontor under Covid-19?» I oppgaven legger vi vekt på eksisterende og tidligere litteratur gjort på ...
  • Hjemmekontor 

   Gilje, Tor Arne; Andreassen, Elise Karoline Moi (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil vi gi et svar på problemstillingen «Hvilke erfaringer har ansatte gjort seg med hjemmekontor under Covid-19?» I oppgaven legger vi vekt på eksisterende og tidligere litteratur gjort på hjemmekontor. ...