• Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Rydningen, Sander; Valkner, Markus (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...
  • Analyse av dagligvaremarkedet under Covid-19 pandemien 

   Valkner, Markus; Rydningen, Sander (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan pandemien av Covid-19 påvirket dagligvarebransjen i Norge i 2020. Vi har gjort dette ved å bruke store tilgjengelige datasett fra Statistisk Sentralbyrå. Vi avgrenset ...
  • How does European soy import affect the deforestation of the Amazon? 

   Våge, Amalie; Lea, Celina (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates how European soy import affects the deforestation of the Amazon through regression analyses and interpretation of previous studies and background information on the topic. The dataset that has been ...
  • How does European soy import affect the deforestation of the Amazon? 

   Våge, Amalie; Lea, Celina (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates how European soy import affects the deforestation of the Amazon through regression analyses and interpretation of previous studies and background information on the topic. The dataset that has been ...
  • Koronakrisens påvirkning på norske husholdningers sparing 

   Stenbakk, Marte; Jensen, Sindre M. (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss hvordan forholdet mellom disponibel inntekt og konsum har utviklet seg gjennom koronakrisen, samt hvordan disse har påvirket husholdningers sparing. Videre har vi kartlagt hvordan ...
  • Koronakrisens påvirkning på norske husholdningers sparing 

   Jensen, Sindre M.; Stenbakk, Marte (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss hvordan forholdet mellom disponibel inntekt og konsum har utviklet seg gjennom koronakrisen, samt hvordan disse har påvirket husholdningers sparing. Videre har vi kartlagt hvordan ...
  • THE EFFECTS OF CROSS BORDER TRADE IN THE NORWEGIAN ECONOMY 

   Wanvik, Tina; Wold, Cecilie (Master thesis, 2021)
   The analysis emphasizes on the importance of market competition, as seen when Covid-19 struck eliminating the competition over the borders of Sweden, displaying the effects this has on the Norwegian economy. The analysis ...
  • THE EFFECTS OF CROSS BORDER TRADE IN THE NORWEGIAN ECONOMY 

   Wanvik, Tina; Wold, Cecilie (Master thesis, 2021)
   The analysis emphasizes on the importance of market competition, as seen when Covid-19 struck eliminating the competition over the borders of Sweden, displaying the effects this has on the Norwegian economy. The analysis ...