• Verdsettelse av SalMar 

      Jakobsen, Marius (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikten med bacheloroppgaven min er å estimere markedsverdien av egenkapitalen til SalMar ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Problemstillingen lyder som følger: «Hva er markedsverdien av egenkapitalen til ...