• Koronakrisens påvirkning på norske husholdningers sparing 

   Stenbakk, Marte; Jensen, Sindre M. (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss hvordan forholdet mellom disponibel inntekt og konsum har utviklet seg gjennom koronakrisen, samt hvordan disse har påvirket husholdningers sparing. Videre har vi kartlagt hvordan ...
  • Koronakrisens påvirkning på norske husholdningers sparing 

   Jensen, Sindre M.; Stenbakk, Marte (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss hvordan forholdet mellom disponibel inntekt og konsum har utviklet seg gjennom koronakrisen, samt hvordan disse har påvirket husholdningers sparing. Videre har vi kartlagt hvordan ...