• Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

      Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
      Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...